sk en

Naše financie

Nadácia Orange hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré jej boli zverené, zodpovedne a transparentne. 

Naše príjmy tvoria dary od spoločnosti Orange Slovensko, a. s., 2 % asignácia dane z príjmov fyzických a právnických osôb ako aj dary od iných subjektov.
100 % poukázaných prostriedkov z asignácie dane prerozdeľujeme na podporu vejnoprospešných projektov. Viac sa o našich financiách dočítate vo výročných správach.
 

Finančné prehľady za rok 2019

Príjmy 

príjmy z asignácie zaplatenej dane 510 661,00 EUR 70,8 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 209 528,25 EUR 29 %
prijaté príspevky od fyzických osôb 1 331, 00 EUR 0,2 %
 

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)    510 661,00  EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 284 432,45 EUR.


Finančné prehľady za rok 2018

Príjmy 

príjmy z asignácie zaplatenej dane 493 370,00 EUR 70 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 206 033,65 EUR 29 %
prijaté príspevky od fyzických osôb 1 473, 00 EUR 1 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)    493 370  EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 222 869,01 EUR.


Finančné prehľady za rok 2017

Príjmy 

príjmy z asignácie zaplatenej dane 477 187,75 EUR 72 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 183 680,00 EUR 28 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)    574 842,17  EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 284 432,45 EUR.


Finančné prehľady za rok 2016

Príjmy 

príjmy z asignácie zaplatenej dane 603 746,24 EUR 70 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 256 051,38 EUR 29 %
príjmy z darov od iných subjektov - verejná zbierka 103,00 EUR 1 %

Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy)    603 778,50  EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 188 750,32 EUR.


Finančné prehľady za rok 2015

Príjmy 

príjmy z asignácie materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 624 626,59 EUR 65 %
príjmy z darov materskej firmy Orange Slovensko, a. s. 230 524,11 EUR 24 %
príjmy z asignácie od iných subjektov 31 883,26 EUR 3 %
príjmy z darov od iných subjektov 80 000,00 EUR 8 %


Výdavky – využitie prostriedkov asignácie dane

verejno-prospešný účel (granty, operačné programy) 656 509,85 EUR 100 %
manažment 0 EUR  
komunikácia programov 0 EUR  
Na náklady spojené primárne s administráciou činnosti Nadácie, na propagáciu a medializáciu verejnoprospešných aktivít, na ekonomické a právne služby a ostatné služby bol použitý dar od Orange Slovensko, a.s. vo výške 137 457,13 EUR.
 

Správy o použití finančných prostriedkov z 2 %

Správa o použití finančných prostriedkov z 2% podľa účelu 2018/2019

Správa o použití finančných prostriedkov z 2% podľa účelu 2017/2018

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2016/2017

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2015/2016

Správa o použití finančných prostriedkov z 2 % podľa účelu 2014/2015

Zdieľajte dobrú správu