sk en

Štipendium pre znevýhodnených

Štipendijný program Štipendium pre znevýhodnených bol určený pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a z tohto dôvodu znevýhodnení oproti zdravým mladým ľuďom.

Cieľom programu bolo pomôcť im pri štúdiu na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu, aby sa mohli integrovať medzi zdravých rovesníkov, realizovať sa, rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti a meniť tak kvalitu svojho života.
 
Touto formou sme pomáhali zlepšovať prístup k vzdelaniu u študentov s ťažkým zdravotným postihnutím, umožnili im študovať na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu, napomáhali ich integrácii prostredníctvom podpory ich vzdelávania a poskytovali im priestor pre rozvíjanie svojich vedomostí, zručností, aby si tak mohli vďaka vzdelaniu nájsť uplatnenie v budúcnosti.

Štipendium bolo prostriedkom sociálnej podpory, ktorý pomáhal týmto študentom hradiť časť finančných nákladov spojených so štúdiom - školských poplatky, ubytovanie, dopravu, stravovanie, nákup literatúry a učebných pomôcok, a pod.

Od roku 2006 sme celkovo podporili 441 žiadateľov, pričom pre študentov stredných škôl bola od roku 2006 prerozdelená suma 106 826 € a medzi študentov vysokých škôl 129 443 €.

Realizovali sme celkom 10. ročníkov štipendijného programu Štipendium pre znevýhodnených.
 

Štipendium pre znevýhodnených 2015 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2014 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2013 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2012 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2011 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2010 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2009 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2008 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2007 - podporené žiadosti

Štipendium pre znevýhodnených 2006 - podporené žiadosti