sk en

Šanca pre váš región

V grantovom programe Šanca pre váš regiónov sme podporovali iniciatívy neformálnych skupín občanov aj mimovládne organizácie pri realizácii aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v regiónoch Slovenska.

Jeho cieľom bola podpora iniciatív aktívnych občanov, ktorým na svojom okolí záleží a majú plán, ako vylepšiť miesto, kde žijú a ako do tejto premeny zapojiť aj ďalších dobrovoľníkov.

V rámci programu tak vznikli nové oddychové zóny, malé verejné knižnice a záhradky, ihriská a športoviská, kluby pre mladých, prispeli sme na vybudovanie nových náučných, turistických chodníkov a organizáciu malých kultúrnych podujatí vychádzajúcich z miestnych tradícií. Vďaka projektom sa ľudia stretávali, aby spolu prežili čas príjemne a užitočne a zveľadili pre nich významné miesta. Aktivity boli motiváciou skupín k ďalšej spolupráci, odbúraniu anonymity medzi obyvateľmi, stmeleniu komunity a mobilizácii množstva dobrovoľníkov.

Spoločne sme vďaka tomuto programu realizovali spomedzi 5 307 projektov neuveriteľných 763 nápadov a prerozdelili medzi ne viac ako 1 400 000 eur. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do programu zapojili a pomáhali nám meniť našu krajinu na krajšie miesto pre všetkých.

Počínajúc rokom 2005 sme realizovali celkom 11.ročníkov grantového programu Šanca pre váš región, na ktorého históriu svojim zameraním nadviazal aktuálny grantový program Spojme sa pre dobrú vec

2015

Šanca pre váš región 2015 - podporené projekty

Šanca pre váš región 2015 - podporené projekty vybrané do online hlasovania

2014

Šanca pre váš región 2014 - podporené projekty

Šanca pre váš región 2014 - podporené projekty vybrané do online hlasovania

2013

Šanca pre váš región 2013 - podporené projekty

2012

Šanca pre váš región 2012 - podporené projekty

2011

Šanca pre váš región 2011 - podporené projekty

2010

Šanca pre váš región 2010 - podporené projekty

2009

Šanca pre váš región 2009 - podporené projekty

2008

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - BA

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - TT

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - BB

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - PO

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - NR

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - KE

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - TN

Šanca pre váš región 2008 - podporené projekty - ZA

2007

Šanca pre váš región 2007 - podporené projekty - 1.etapa

Šanca pre váš región 2007 - podporené projekty - 2.etapa - TN

Šanca pre váš región 2007 - podporené projekty - 2.etapa - ZA

Šanca pre váš región 2007 - podporené projekty - 2.etapa - BA

Šanca pre váš región 2007 - podporené projekty - 2.etapa - BB

2006

Šanca pre váš región 2006 - podporené projekty - 1.etapa

Šanca pre váš región 2006 - podporené projekty - 2.etapa

2005

Šanca pre váš región 2005 - podporené projekty - 1.etapa

Šanca pre váš región 2005 - podporené projekty - 2.etapa