sk en

Darujte Vianoce

Prostredníctvom grantového programu Darujte Vianoce sme podporovali ľudí k vnímavosti voči svojmu okoliu, občianskej angažovanosti a starostlivosti voči deficitným skupinám spoločnosti.

Za osemnásť rokov grantového programu sa nám podarilo podporiť viac ako 4 000 príbehov a pomôcť tak mnohým ľuďom v núdzi.
Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporoval princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivoval ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.

Žiadatelia v ňom nežiadali o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Program ľudí motivoval, aby sa obzerali okolo seba, všímali si potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich neľahkej situácie.

Za 18 rokov k nám prišlo 7 630 príbehov a my sme spomedzi nich podporili 4 022 z nich. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma 1 027 556 eur.  Ďakujeme všetkým, ktorý sa za tie roky do grantového programu Darujte Vianoce zapojili a priniesli tak Vianoce tam, kde by inak chýbali.

Počas jeho histórie sa nám spoločne podarilo úspešne realizovať celkom 18. ročníkov tohto grantového programu.

 

2019

Darujte Vianoce 2019 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2019 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2019 - hodnotiaca komisia

2018

Darujte Vianoce 2018 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2018 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2018 - hodnotiaca komisia

2017

Darujte Vianoce 2017 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2017 - podporené projekty v 1.fáze

Darujte Vianoce 2017 - podporené projekty v 2.fáze

Darujte Vianoce 2017 - hodnotiaca komisia

2016

Darujte Vianoce 2016 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2016 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2016 - podporené projekty na dakujeme.sk

Darujte Vianoce 2016 - hodnotiaca komisia

2015

Darujte Vianoce 2015 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2015 - podporené projekty v 1.fáze

Darujte Vianoce 2015 - podporené projekty na dakujeme.sk

Darujte Vianoce 2015 - podporené projekty v 3.fáze

Darujte Vianoce 2015 - podporené projekty z prostriedkov Orange

Darujte Vianoce 2015 - hodnotiaca komisia

2014

Darujte Vianoce 2014 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2014 - podporené projekty

2013

Darujte Vianoce 2013 - grantová výzva

Darujte Vianoce 2013 - podporené projekty v 1.fáze

Darujte Vianoce 2013 - podporené projekty v 2.fáze

2012

2011

Darujte Vianoce 2011 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2011 - podporené projekty - SMS zbierka

2010

Darujte Vianoce 2010 - podporené projekty

2009

Darujte Vianoce 2009 - podporené projekty

2008

Darujte Vianoce 2008 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2008 - podporené projekty - SMS zbierka

2007

Darujte Vianoce 2007 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2007 - podporené projekty - SMS zbierka

2006

Darujte Vianoce 2006 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2006 - podporené projekty - SMS zbierka

2005

Darujte Vianoce 2005 - podporené projekty

Darujte Vianoce 2005 - podporené projekty - SMS zbierka

2004

Darujte Vianoce 2004 - podporené projekty

2003

Darujte Vianoce 2003 - podporené projekty

2002

Darujte Vianoce 2002 - podporené projekty