sk en

Čo vás zaujíma

​V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky o našej nadácii, grantových výzvach a o tom, ako fungujeme.

Nájdete tu rady a návody, ako požiadať o zmenu rozpočtu, napísať záverečnú správu k projektu, alebo ako ho správne vyúčtovať.

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, prosím, spýtajte sa nás. Radi vám poradíme.


O nadácii

1. Komu a na aké účely môže Nadácia Orange poskytnúť podporu?

2. Podporuje Nadácia Orange aj projekty mimo Slovenska?

3. Ako sa líši Konto Orange od Nadácie Orange?

 4. Aký je vzťah medzi spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., a Nadáciou Orange?


O grantových programoch


1. Radi by sme sa zapojili do programu, ale nevieme ako začať. Poraďte nám. 

2. Chceme sa zapojiť do vášho grantového programu. S kým sa môžeme poradiť, či náš zámer doň spadá? 

3. Musím projekt vpisovať do špeciálnej žiadosti?

4. Aké informácie vás najviac zaujímajú? Čo máme v projekte zdôrazniť?

5. Je potrebné získať na projekt iné zdroje, alebo vložiť vlastné prostriedky?

6. Je možné, aby jeden subjekt podal viacero projektov do toho istého programu?

7. Aký je postup v prípade, keď projekt podávame ako neformálna skupina?

8. Kto projekty hodnotí, aký je proces ich hodnotenia?

9. Kde a ako sa dozvieme, či bol náš projekt podporený alebo nie?

10. Ak bude môj projekt podporený, aký je ďalší postup?

11. Budem platiť z daru daň?

12. Je potrebné zriadiť pre projekt špeciálny bankový účet?

13. Ako má vyzerať správny rozpočet?

14. Projekt sme nestihli odovzdať v riadnom termíne. Môžeme ho poslať dodatočne?

 15. Akou formou je možné poslať/doručiť projekt?

 16. Aké sú oprávnené výdavky projektu, ktoré môžeme zahrnúť do rozpočtu?

17. Je možné počas realizácie projektu presúvať sumy v rámci schválených položiek rozpočtu?

 18. Náš projekt sa zhoduje s vaším zámerom, ale časový plán sa nezhoduje s časovým harmonogramom programu. Je to problém?

19. Ktoré sú to externé služby?

20. Ako vyúčtovať projekt?


 

Zdieľajte dobrú správu