sk en

Ako nás podporiť - 2%

Nadácia Orange už viac ako 20 rokov podporuje verejnoprospešné aktivity a projekty pomáhajúce meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Úspešne sa nám to darí vďaka vám a vašim užitočným nápadom. Finančné prostriedky na ich realizáciu máme primárne od nášho zriaďovateľa, spoločnosti Orange Slovensko, a iných darcov.

Ak sa k nim chcete pridať a prispieť k realizácii ďalších potrebných projektov spolu s nami, môžete tak urobiť aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb. Budeme vám veľmi vďační. Všetky získané prostriedky použijeme výhradne na podporu verejnoprospešných projektov v súlade s naším strategickým smerovaním.
Ak ste zamestnanec, venovať svoje 2% môžete do 30. apríla 2021. 

Nezabudnite, prosím, že právnické osoby asignujú 1% zo zaplatenej dane. Asignovať 2% môžu len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali zo svojho zisku pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane. 

V prípade fyzických osôb – zamestnancov je potrebné podať na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska vyplnené doklady – Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane (viď nižšie).

Pracovali ste ako dobrovoľník? Aj v tomto roku máte možnosť poukázať až 3% z dane, pokiaľ ste v roku 2020 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a máte o tom potvrdenie. Požiadajte oň organizáciu, pre ktorú ste pracovali.


Údaje Nadácie Orange

IČO: 42 129 559
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Orange
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava


Ešte raz ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime.

Fyzické osoby

Daňové priznanie fyzických osôb typu A

Daňové priznanie fyzických osôb typu B

Fyzické osoby – zamestnanci

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Právnické osoby

Dobrovoľník, ktorý poukazuje 3% z dane

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Zdieľajte dobrú správu