sk en

Ako nás podporiť

Nadácia Orange už viac ako 19 rokov podporuje verejnoprospešné aktivity a projekty pomáhajúce meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Úspešne sa nám to darí vďaka vám a vašim prínosným nápadom.

Ak by ste spolu s nami chceli prispieť k realizácii ďalších užitočných projektov, môžete tak urobiť aj poukázaním 2 % z daní fyzických alebo právnických osôb. Všetky získané prostriedky použijeme len na podporu projektov.
Nezabudnite, prosím, že právnické osoby asignujú do 31. 3. 2019. Taktiež, že právnické osoby môžu asignovať 2 % len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5 % zaplatenej dane.

V prípade fyzických osôb – zamestnancov je potrebné do 30. 4. 2019 podať na príslušný daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska oba vyplnené doklady.

Nezabudnite, prosím, že fyzické osoby asignujú do 31. 3. 2019.

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať až 3 % z dane pre dobrovoľníkov. Pokiaľ ste v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a máte o tom potvrdenie, rozhodne by ste to mali využiť.
 


Údaje Nadácie Orange

IČO: 42 129 559
Právna forma: nadácia
Názov: Nadácia Orange
Sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava


Ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime.

Fyzické osoby – zamestnanci

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb

Právnické osoby

Fyzické osoby

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží:

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

Zdieľajte dobrú správu