Mobilná finančná zbierka

Dobrých skutkov nikdy nie je dosť.

My v Nadácii Orange citlivo vnímame súčasnú nepriaznivú dobu, ktorá ovplyvnila aj socio-ekonomickú situáciu ľudí a rodín.

V rámci Vianočného fondu pomoci 2021 sme sa rozhodli vytvoriť transparentnú SMS zbierku na pomoc ľuďom v núdzi. Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 tak môžu zákazníci Orangeu prispieť sumou 1 euro. Výťažok SMS zbierky rozdelíme medzi 4 organizácie – Jeden RodičCesta vonEduroma a Centrum Slniecko.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme vám.

 

pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2020 (129.03 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019 (89.85 KB)

file_download
pdf

Predbežná správa Pomáhajme svet 2019 (319.73 KB)

file_download
pdf

Záverečná správa Pomáhajme svet 2019 (319.93 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu