Mobilná finančná zbierka

My v Nadácii Orange citlivo vnímame aktuálne dianie vo svete.

V rámci Festivalu pre dušu sme sa rozhodli vytvoriť transparentnú SMS zbierku. Zaslaním ľubovoľnej SMS na krátke číslo 808 tak môžu zákazníci Orangeu prispieť sumou 1 euro. Výťažok SMS zbierky venujeme organizácii IPčko, ktorá ju efektívne použije na psychologickú pomoc mladým ľuďom.

Veríme, že aj týmto spôsobom spolu dokážeme prispievať k pomoci ľuďom v ich neľahkej životnej situácii.

Ďakujeme vám.

Podrobnejšie informácie o festivale nájdete v článku Festival pre dušu.

Od vypuknutia vojnovej situácie na Ukrajine sme do 20. apríla 2022 vyzbierali 73 000 €. Výťažok venujeme organizácií Človek v ohrození, ktorá ju efektívne použije na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy na Ukrajine a pomoc jej obetiam a utečencom.

pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2020 (129.03 KB)

file_download
pdf

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019 (89.85 KB)

file_download
pdf

Predbežná a záverečná správa Pomáhajme svet 2020 (82.89 KB)

file_download
pdf

Predbežná správa Pomáhajme svet 2019 (319.73 KB)

file_download
pdf

Záverečná správa Pomáhajme svet 2019 (319.93 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu