sk en

Vonku nám to lepšie myslí

Miesto realizácie: areál Spojenej školy sv. Františka Bratislava

Čas realizácie: jún – október 2017

Príbeh Vladislava Čiernika

Rodičovské združenie sv. František získalo v minulom roku krásny a netradičný priestor-bývalý lodný kontajner upravený na využívanie v prostredí školy. Cieľom projektu je zabezpečenie jeho základného vybavenia. Následne sa bude môcť kontajner denne využívať počas vyučovania a aktivít školského klubu a záujmových krúžkov. Niekoľkokrát za mesiac sa priestor využije pri organizovaní kultúrnych a komunitných podujatí. Získané finančné prostriedky slúžili na zakúpenie materiálu na opravu kontajneru, skladateľných stolov a lavíc, prenosnej tabule, športových potrieb, kníh do čitateľského kútiku a grilu.

Komu a ako si pomohol v rámci minuloročného grantového programu a čo bolo Tvojou motiváciou?

Spolupracoval som s Rodičovským združením pri škole kam chodia moje deti. Združenie je veľmi aktívne a v konkrétnom prípade, pre ktorý som získal grant išlo o vybavenie kontajnerovej učebne (stoly, lavice, tabuľa).

Jednou z dôležitých podmienok získania grantu je osobný prínos. V čom bol ten Tvoj? A ako Tvoj projekt prebiehal?

Pri revitalizácii školského dvora bolo organizovaných niekoľko brigád, ktorých som sa zúčastňoval. Počas jednej z brigád bola aj realizovaná stavba spomenutého kontajnera.

Participovali na Tvojom projekte aj iní naši kolegovia?

V minulosti som už podal žiadosť o grant aj s inými 2 kolegami. Tiež to bolo v spolupráci s týmto Združením pri našej škole, keďže všetci kolegovia máme deti v tej istej škole u nás, v Karlovke.

Čo by si odkázal kolegom, ktorí stále váhajú sa do tohto programu zapojiť?

Treba podporiť projekt, ktorý sa “nestratí” a ponúkne možnosť svojho využitia pre čo najširšiu komunitu a ktorý budú vedieť oceniť tam, kde je existencia bez vonkajšej finančnej podpory problematická. Takou je napríklad školstvo.

Zdieľajte dobrú správu