sk en

Stretávanie komunít detí a seniorov

Miesto realizácie: Bratislava, Karlova ves

Čas realizácie: jún – október 2017

Príbeh Lucie Prvej

Zámerom projektu je skvalitnenie života susedskej komunity prostredníctvom zlepšenia podmienok pre stretávanie sa a trávenie času. V spolupráci s miestnou komunitou obyvateľov bytového domu na Janotovej ulici v Karlovej Vsi sa osadením novej preliezačky zrevitalizuje vonkajšie ihrisko, a zároveň spoločne uvedú do prevádzky nevyužívanú interiérovú miestnosť v dome. Tá bude slúžiť ako spoločenská miestnosť pre seniorov, či ako interiérové ihrisko pre deti v nepriaznivom počasí. Finančné prostriedky boli využité na nákup novej preliezačky, herných prvkov do interiéru, knižnice a stoličiek.

Komu a ako si pomohla v rámci minuloročného grantového programu a čo bolo Tvojou motiváciou?

V rámci ZGP sme už myslím pred 3 rokmi revitalizovali detské ihrisko na Janotovej v Karlovej Vsi, ktoré bolo vtedy niekoľko rokov úplne nevyužívané. Minulý rok sme sa rozhodli na toto ihrisko kúpiť nový, hlavný hrací prvok – šmýkľavku a zároveň sme sa rozhodli vytvoriť priestor na hry pre deti z ulice v interiéri. V interiéri nášho bytového domu vznikla nová miestnosť, ktorá má funkciu herne pre deti a je spojená aj s knižnicou pre dospelých obyvateľov. Mojou motiváciou je aj bolo vytvárať priestory, kde sa môžu stretávať obyvatelia našej ulice v Karlovej Vsi.

Jednou z dôležitých podmienok získania grantu je osobný prínos. V čom bol ten Tvoj? A ako Tvoj projekt prebiehal?

Projektu som sa zúčastňovala od začiatku po koniec, čiže od vypísania žiadosti o grant, nákupu materiálu, až po účasť pri stavbe  novej šmykľavky či tvorbe detskej herne.

Ako ľudia reagujú na “dielo”, ktoré vzniklo aj Tvojím pričinením?

Vonkajšie aj vnútorné ihrisko sa teší veľkej obľube, aj zo strany detí aj dospelých, čo vidno aj na priložených fotkách.

Čo by si odkázala kolegom, ktorí stále váhajú sa do tohto programu zapojiť?

Určite odporúčam – ak máte nejaký nápad, ako vylepšiť niečo vo svojom okolí, prípadne ako pomôcť nejakej komunite vo vašom okolí, choďte do toho. Vypísanie žiadosti nezaberie veľa času, pri realizácii môžete spoznať nových ľudí a radosť z hotového projektu vám ostane navždy.

Zdieľajte dobrú správu