sk en

Siete, ktoré spájajú

Miesto realizácie: Podbrezová – Štiavnička a Brezno – Banisko

Čas realizácie: jún – október 2016
Cyklus čítania Rozprávok z trávy, v rámci projektu našej kolegyne Petry Ševčíkovej, sa realizoval od júna až do októbra na sídlisku Štiavnička v Podbrezovej, a zároveň v areáli bývalého arboréta roľníckej školy v Brezne – Banisku. Práve spolupráca s občianskym združením Horehronská banská cesta, ktoré tento priestor spravuje, inšpirovala koordinátorku projektu k zameraniu na rozprávky s baníckou tematikou, ktorá je pre túto lokalitu charakteristická.

Čítanie bolo určené pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku a ich rodičov, so zapojením dobrovoľníkov aj seniorov, ktorí pomáhali s prípravami čítačiek. Úspech a pozitívne ohlasy na realizovaný projekt sú silnou motiváciou pokračovať v ňom aj v budúcnosti. Financie boli využité na závesné siete, ktoré boli umiestňované počas čítačky v ovocnom sade, ozvučenie a občerstvenie počas čítačiek. Snahou projektu je tiež spájať generácie, vytvoriť im priestor pre vzájomnú diskusiu, pomoc alebo spoločné trávenie voľného času.
Zdieľajte dobrú správu