Príbeh Kataríny Špirkovej

Dnešná doba je plná technológií, deti vlastnia svoj prvý mobil v čoraz mladšom veku, trávia veľa času za počítačom a pri televízore. Cieľom projektu je v spolupráci s miestnou školou ponúknuť deťom alternatívu, exteriérovú ekoučebňu. Základná škola v Malinove sa v rámci rozšíreného vzdelávania zameriava na environmentálnu výchovu, vedie svojich žiakov k láske k prírode a k jej ochrane. V rámci projektu sa v spolupráci s rodičmi vybudoval altánok, ktorý budú využívať žiaci ale aj rodičia dennodenne, v rámci vyučovania, záujmových krúžkov, poobedňajších aktivít s miestnym poľovníckym združením, v rámci Zelenej školy, i ďalších aktivít. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na výstavbu učebne.

Komu a ako si pomohla v rámci minuloročného grantového programu a čo bolo Tvojou motiváciou?

Pomohli sme Základnej škole v Malinove s vybudovaním altánku na školskom dvore. Dcéra je žiačka, preto chcem, aby čo najviac času trávila v prírode. A práve toto umožňuje altánok, teda aspoň v čase desiaty, či výuky vybraných predmetov, ako napríklad prvouky.

Jednou z dôležitých podmienok získania grantu je osobný prínos. V čom bol ten Tvoj? A ako Tvoj projekt prebiehal?

Pripravila som projekt, dohodla sa so školou, vypracovala záverečnú správu, pomáhala pri organizácii práce a robila jednoduché upratovacie práce.

Ako ľudia reagujú na “dielo”, ktoré vzniklo aj Tvojím pričinením?

Sú veľmi spokojní, že sa aj na našej dedinskej škole dokážu robiť nové veci, deti sa tešia, že majú priestor, kde sa môžu na školskom dvore učiť, čo je pre deti omnoho zaujímavejšie ako v triede, hlavne keď veci, o ktorých sa učia môžu rovno aj vidieť v rámci prvouky kvety, rastliny, dreviny atď.

Čo by si odkázala kolegom, ktorí stále váhajú sa do tohto programu zapojiť?

Je to veľmi jednoduché a ten pocit, že vďaka môjmu úsiliu som niekomu pomohla, je skvelý. Aj keď uznávam, že sťažovať sa na to, že my nemáme to a to, ale nič pre to neurobiť je ešte jednoduchšie