sk en

Oddychová zóna

Miesto realizácie: Obec Špania Dolina

Počet dobrovoľníkov: 22

 
Projekt Oddychová zóna Ľudovika v lokalite Špania Dolina nášho kolegu Jozefa Fedora bol zameraný na vybudovanie krytého sedenia, grilu/ohniska, detskej a aktívnej zóny. Prostredníctvom zorganizovaných piatich brigád bola zrevitalizovaná príslušná zóna a vytvorené kryté sedenie s príslušenstvom (stoly, lavice, ohnisko...). Táto časť bude slúžiť širokej verejnosti: turistom, bežkárom, cyklistom a všetkým ostatným pre oddych a bude súčasťou existujúceho Banského náučného chodníka, Braborskej cesty a v budúcnosti plánovaného banského skanzenu pri Šachte Ľudovika.

Do prác sa zapojilo celkom 22 občanov Španej Doliny rôznych vekových skupín, ktorí veľkou mierou prispeli pri realizácii projektu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného dreva, stavebného materiálu (cement, piesok). Ostatný materíál (strešná krytina, spojovacie materiály, pohonné hmoty...) bol nakúpený zo sponzorských príspevkov občanov Španej Doliny (podľa možnosti každého z nich). Oficiálne otvorenie "Oddychovej zóny" bolo uskutočnené koncom októbra pri priateľskom posedení občanov obce pri skvelom fazuľovom guľáši.
Zdieľajte dobrú správu