sk en

Lesopark Slovensko

Miesto realizácie: Vstupná časť obce Čajkov (areál ZŠ)

Počet dobrovoľníkov: 43
 
Zámerom projektu Lesopark Slovensko nášho kolegu Rastislava Nichtu bola revitalizácia lesoparku v Čajkove. Pán Rastislav Nichta a Ivana Nichtová dlhodobo podporujú rozvoj projektu Lesopark Slovensko v obci Čajkov v Nitrianskom kraji. Tento jedinečný lesopark v tvare mapy Slovenska sa bude revitalizovať osadením nových drevených prvkov a opravou tých existujúcich, upravia sa cestičky a vyčistí okolie drevených stavieb, aby sa spríjemnila návštevníkom prechádzka. Nové informačné tabule a obrazové sudoku poslúžia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy z Čajkova.

V priebehu jeho realizácie sa podarilo s pomocou 43 dobrovoľníkov, ktorí spoločne odpracovali 3 200 dobrovoľníckych hodín, osadiť nové informačné tabuľky, zrevitalizovať dve jazierka a vytvoriť pieskovisko. Park v tvare Slovenska poskytuje priestor na trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov, turistov, ale aj na edukačné účely pre žiakov, ktorí ho spoločne s pedagógmi navštevujú počas školského roka. Park je veľký a pán Nichta má v pláne s úpravami, sprístupňovaním a približovaním parku verejnosti aj na vzdelávacie účely aj ďalšie plány. Grant bol využitý na nákup dreveného materiálu, návrh a tlač umelohmotných informačných tabuliek s dlhodobou zárukou. Rasťo a Ivana Nichtovci pomáhali pri všetkých prácach.
Zdieľajte dobrú správu