sk en

Zamestnanecký grantový program


Podporujeme nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., CorpSec Orange a Orange Business Services ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú.

V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 467 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.
 
Cieľom programu je podpora aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke a prispievať tak k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom aktivít angažovaných zamestnancov.

Momentálne sa realizujú projekty z pätnásteho ročník grantového programu, viac informácií tu.

Veríme, že podporené projekty pomôžu zlepšiť svet okolo nás. Ďakujeme.

Podporené projekty

Lesopark Slovensko
Lesopark v tvare mapy Slovenska Zistiť viac
Siete, ktoré spájajú
Cyklus čítania rozprávok Zistiť viac
Oddychová zóna
Oddychová zóna šachta Ľudovika Zistiť viac
Stretávanie komunít detí a seniorov
Stretávanie komunít detí a seniorov Zistiť viac
Prírodoveda nie je veda
Prírodoveda nie je veda Zistiť viac
Vonku nám to lepšie myslí
Vonku nám to lepšie myslí Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu