Zamestnanecký grantový program

Na naštartovanie aktivít, ktoré môžu začať v malom, ale v konečnom dôsledku môžu mať významný prínos, je potrebné v prvom rade odhodlanie a dobrý nápad.

Trinásty ročník Zamestnaneckého grantového programu ponúkol možnosť zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a. s. získať finančné prostriedky na ich uskutočnenie. 
Tento rok sa do programu prihlásilo 30 projektov a hodnotiaca komisia vybrala celkom 22 projektov, ktoré dostanú príležitosť podporiť komunity, oživiť miesta na stretávanie, prírodné lokality, a tým zvýšiť kvalitu verejných priestranstiev, oddychových zón, či areálov škôl. Maximálna výška podpory na projekt bola 1 000 EUR. Celkovo sme na základe odporúčaní hodnotiacej komisie prerozdelili 20 288 EUR.

V tohtoročnom programe sme ponúkli zamestnancom takisto príležitosť spolurozhodovať o podpore vybraných projektov. Budú môcť hlasovať za jeden z piatich vybraných projektov. Pre projekt s najvyšším počtom hlasov zabezpečíme výrobu krátkeho reportážneho videa, ktoré môže slúžiť na ďalšiu komunikáciu a získanie nových podporovateľov a sympatizantov.

Hodnotiacu komisiu tvorili Ivana Janska z Centra pre filantropiu, Zuzana Lampartová z Orange Slovensko, Miroslav Palec z Fondu na podporu umenia.

Grantový program realizujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n. o.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programe a o podporených projektoch nájdete tu:

Zoznam projektov vybraných do online hlasovania v Zamestnaneckom grantovom programe 2016

Podrobné informácie o Zamestnaneckom grantovom programe 2016

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2016

ZGP - zoznam podporených projektov v exceli

Podporené projekty

Lesopark Slovensko
Lesopark v tvare mapy Slovenska Zistiť viac
Siete, ktoré spájajú
Cyklus čítania rozprávok Zistiť viac
Oddychová zóna
Oddychová zóna šachta Ľudovika Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu