sk en

Zamestnanecký grantový program

Už po 14. krát budú podporené nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a Orange Business Services ktorí sa zaujímajú o prostredie v ktorom žijú.

V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 400 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.
 
Program podporí projekty v celkovej sume 20 000 EUR. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 EUR.

Aj v tomto roku majú zamestnanci príležitosť byť súčasťou rozhodovania o podpore vybraných projektov. Hodnotiaca komisia v rámci posudzovania vyberie 5 inšpiratívnych projektov, ktoré budú zverejnené na intranete Orangeu a o ktorých budú zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším počtom hlasov získa dodatočnú odmenu 500 Eur na zrealizovanie aktivít v rámci predloženého projektu.

Do Zamestnaneckého grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie on-line žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na https://nadaciaorange.egrant.sk/. Registrácia je povinná bez ohľadu na to, či ste v minulosti projekt už predkladali, resp. registráciu už vykonali.
 
Ak aj vy máte nápad, ako dať miestu, kde žijete, novú tvár a nový zmysel alebo sa už dlhodobejšie aktívne zapájate do rozvoja vašej komunity, neváhajte a predložte svoj projekt.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programe a o podporených projektoch nájdete tu:

Zamestnanecký grantový program 2017 - podrobné informácie

Zamestnanecký grantový program 2016 - zoznam podporených projektov

Zoznam projektov vybraných do online hlasovania v Zamestnaneckom grantovom programe 2016

Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programe 2016

Podporené projekty

Lesopark Slovensko
Lesopark v tvare mapy Slovenska Zistiť viac
Siete, ktoré spájajú
Cyklus čítania rozprávok Zistiť viac
Oddychová zóna
Oddychová zóna šachta Ľudovika Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu