sk en

Zamestnanecký grantový program


Podporujeme nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., CorpSec Orange a Orange Business Services ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú.

V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 467 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním sa prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.
 
Cieľom programu je podpora aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke a prispievať tak k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom aktivít angažovaných zamestnancov.

Momentálne sme vyhodnotili 16. ročník grantového programu, viac informácií tu.

Veríme, že podporené projekty pomôžu zlepšiť svet okolo nás. Ďakujeme.

Podporené projekty

Lesopark Slovensko
Lesopark v tvare mapy Slovenska Zistiť viac
Siete, ktoré spájajú
Cyklus čítania rozprávok Zistiť viac
Oddychová zóna
Oddychová zóna šachta Ľudovika Zistiť viac
Stretávanie komunít detí a seniorov
Stretávanie komunít detí a seniorov Zistiť viac
Prírodoveda nie je veda
Prírodoveda nie je veda Zistiť viac
Vonku nám to lepšie myslí
Vonku nám to lepšie myslí Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu