sk en

Úspešne sme ukončili

Projekty, ktoré sme podporili, ukázali, že svet okolo nás môže byť lepší.

Našu podporu prostredníctvom grantových programov získalo množstvo užitočných nápadov, ktoré sme spolu s vami premenili na skutočnosť.

Inšpirujte sa príbehmi a projektmi, ktoré sme podporili v oblasti komunitného rozvoja.

2018

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký GP - grantová výzva

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia

2017

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojem sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký GP - grantová výzva

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia

2016

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia

2015

Šanca pre váš región - grantová výzva

Šanca pre váš región - zoznam podporených projektov

Šanca pre Váš región - zoznam projektov vybraných do online hlasovania

Šanca pre váš región - hodnotiaca komisia

ŠPVR - zoznam podporených projektov v exceli

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - zoznam projektov vybraných do online hlasovania

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia

ZGP - Zoznam podporených projektov v exceli

Grantový program pre predajcov - podrobné informácie (výzva)

Grantovoý program pre predajcov - zoznam podporených projektov a hodnotiaca komisia

GPP - Zoznam podporených projektov v exceli

Grantový program pre optimistov - podrobné informácie (výzva)

Grantový program pre optimistov - zoznam podporených projektov

Grantový program pre optimistov - zoznam vybraných projektov do 2. fázy programu

Grantový program pre optimistov - hodnotiaca komisia

GPO - Zoznam podporených projektov v exceli

2014

Grantový program pre optimistov - zoznam podporených projektov

Šanca pre váš región - zoznam podporených projektov

Šanca pre váš región - zoznam projektov postupujúcich do online hlasovania

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - online hlasovanie

Grantový program pre predajcov - zoznam podporených projektov

2013

2012

2011

Zamestnanecký grantový program

Šanca pre váš región

2010

Zamestnanecký grantový program

Šanca pre váš región

2009

Zamestnanecký grantový program

Šanca pre váš región

2008

Šanca pre váš región – BA

Šanca pre váš región – BB

Šanca pre váš región – KE

Šanca pre váš región – NR

Šanca pre váš región – PO

Šanca pre váš región – TN

Šanca pre váš región – TT

Šanca pre váš región – ZA

2007

Šanca pre váš región – 1. etapa

Šanca pre váš región – 2. etapa BA

Šanca pre váš región – 2. etapa BB

Šanca pre váš región – 2. etapa ZA

Šanca pre váš región – 2. etapa TN