sk en

Ukončené ročníky grantových programov

Projekty, ktoré sme podporili v oblasti komunitného rozvoja, ukázali, že svet okolo nás môže byť vďaka aktívnym komunitám krajším miestom pre život.

Našu podporu prostredníctvom grantových programov získalo množstvo užitočných nápadov, ktoré sme spolu s vami premenili na skutočnosť.

 
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec uzavrel v roku 2019 svoj štvrtý ročník, v rámci ktorého boli podporené užitočné verejnoprospešné nápady angažovaných ľudí, neformálnych iniciatív a aktívnych mimovládnych organizácií.

V Zamestnaneckom grantovom programe sa nám spoločne počas 16 rokov podarilo úspešne zrealizovať viac ako 500 nápadov aktívnych zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú a svojím aktívnym angažovaním prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.

V minulosti sme však realizovali v oblasti komunitného rozvoja aj iné grantové programy, o ktorých sa viac dozviete tu.

Inšpirujte sa príbehmi a projektmi, ktoré sme podporili v grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec a v Zamestnaneckom grantovom programe v uplynulých ročníkoch.

2019

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký GP - grantový výzva

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia

2018

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký GP - grantová výzva

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia

2017

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký GP - grantová výzva

Zamestnanecký GP - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký GP - hodnotiaca komisia

2016

GP Spojme sa pre dobrú vec - grantová výzva

GP Spojme sa pre dobrú vec - zoznam podporených projektov

GP Spojme sa pre dobrú vec - hodnotiaca komisia

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia

2015

Zamestnanecký grantový program - grantová výzva

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - zoznam projektov vybraných do online hlasovania

Zamestnanecký grantový program - hodnotiaca komisia

ZGP - Zoznam podporených projektov v exceli

2014

Zamestnanecký grantový program - zoznam podporených projektov

Zamestnanecký grantový program - online hlasovanie

2013

2012

2011

Zamestnanecký grantový program

2010

Zamestnanecký grantový program

2009

Zamestnanecký grantový program