sk en

Ukončené ročníky grantových programov

Projekty, ktoré sme podporili v oblasti digitálnej gramotnosti, ukázali, že vzdelanejší svet môže byť lepší.

Našu podporu prostredníctvom grantových programov získalo množstvo užitočných nápadov, ktoré sme spolu s vami premenili na skutočnosť.
 
Práve preto sme v roku 2020 už po siedmykrát otvorili grantový program e-Školy pre budúcnosť, ktorým reagujeme na aktuálne trendy v rozvoji digitálnych technológií ovplyvňujúcich psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí.

V minulosti sme však realizovali v oblasti digitálnej gramotnosti aj iné grantové programy, o ktorých sa viac dozviete tu.

Inšpirujte sa príbehmi a projektmi, ktoré sme podporili v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť v uplynulých ročníkoch.
 

2020

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - grantová výzva

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021 - zoznam podporených projektov

2019

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 – grantová výzva

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 – zoznam podporených projektov

2018

e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 - grantová výzva

e-Školy pre budúcnosť 2018/2019 - zoznam podporených projektov

2017

e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 - grantová výzva

e-Školy pre budúcnosť 2017/2018 - zoznam podporených projektov

2016

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 - grantová výzva

e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 - zoznam podporených projektov

2015

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 - podrobné informácie

e-Školy pre budúcnosť 2015/2016 - hodnotiaca komisia

Zoznam podporených projektoch s krátkou anotáciou

2014

e-Školy pre budúcnosť - zoznam podporených projektov

e-Školy pre budúcnosť 2014/2015 - podrobné informácie

Školy pre budúcnosť - zoznam podporených projektov