sk en

Indícia

Indícia, n. o. je dlhodobo pôsobiacou organizáciou v oblasti vzdelávania, ktorej poslaním je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať.

 

Naším spoločným zámerom je hľadať nové spôsoby a možnosti komunikácie medzi učiteľmi, manažérmi škôl či rodičmi a neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, inovatívne riešenia a príklady z praxe.

Podporou realizácie aktivít Roadshow moderný učiteľ a Letná škola Moderných učiteľov sme prispeli k tvorbe priestoru, kde sa môžu učitelia prezentovať a rozprávať o tom, ako má  škola vyzerať tak, aby pripravila žiakov na život v 21. storočí.

Konferencia Učíme pre život je jedným z najväčších podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku. V roku 2018 sa v Poprade konal už 10. ročník. Cieľom tejto konferencie je prispieť k modernizácii vzdelávania detí a mládeže, ktoré reflektuje potreby 21. storočia. Aj my sme boli pri tom.

Spoločne tak napĺňame víziu o krajine s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý vedie žiakov k zodpovednému postoju k životu a vzdelávaniu.

Podporené projekty

LEAF
Zmena školy zvnútra Zistiť viac
Slovenská debatná asociácia
Rozšírenie stredoškolského debatného programu Zistiť viac
Post Bellum
Vzdelávacie zážitkové workshopy Zistiť viac
Detský čin roka
Motivuje deti ku konaniu dobrých skutkov Zistiť viac
Zippyho kamaráti
Emocionálne zdravie detí Zistiť viac
Nové školstvo
Školy pre všetkých Zistiť viac
Komenského inštitút
CEEV Živica Zistiť viac
To dá rozum
Definuje novú víziu školstva ako ucelenú zmenu vzdelávania Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu