sk en

Deficitné skupiny

Naším cieľom je meniť spoločnosť na vnímavejšiu a angažovanejšiu.

Preto pomáhame aktívnym organizáciám prispievať k pozitívnym zmenám a motivujeme ľudí k pomoci druhým.
Chceme podporovať ľudí k vnímavosti voči svojmu okoliu, občianskej angažovanosti a starostlivosti voči deficitným skupinám spoločnosti. Podporujeme užitočné nápady prispievajúce k zlepšeniu ich života a zvyšujúce šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.

Citlivo vnímame problematiku sociálneho vylúčenia a chudoby, nestaviame sa k ohrozeným skupinám ľudí pasívne, ale aktívne sa snažíme prispieť k zmene kvality ich života.

Už 15 rokov realizujeme grantový program Darujte Vianoce, ktorý výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie, motivuje ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie. 

Každoročne uzatvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré sa svojou činnosťou dlhodobo angažujú v pomoci druhým.

 

Zdieľajte dobrú správu