sk en

Návrat

Partnerská spolupráca s občianskym združením Návrat je príkladom jedného z najdlhodobejších partnerstiev firemnej nadácie s mimovládnou neziskovou organizáciou. Spolupracujeme s ním od roku 2001. 

Návrat už takmer dvadsať rokov neúnavne podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín.

Táto spolupráca pomáha ako náhradným rodinám a deťom v týchto rodinách, tak aj rodinám, ktoré sú ohrozené rozpadom alebo zlyhaním.

Projekt Detstvo potrebuje rozprávku, ktorý sme podporili v roku 2013, mal za cieľ posilniť myšlienku rodičovstva a rodiny a prostredníctvom zbierky rozprávaní pomáhať deťom prekonávať ťažké, smutné či strach naháňajúce udalosti v ich živote.

Návrat sa v projekte zameriaval nielen na pomoc deťom, ktoré prechádzajú ťažkou životnou situáciou, ale i zdieľanie skúseností náhradných rodičov s terapeutickými rozprávkami, ktoré liečia. Radi by sme tak upozornili na nevyhnutnosť terapie pre deti, ktoré prešli traumatickou skúsenosťou v predošlých rodinných vzťahoch.

V roku 2014 nadväzujeme na tento projekt druhou časťou trilógie projektov s názvom Detstvo potrebuje hru. Cieľom projektu je poskytovať náhradným rodinám terapeutické služby formou „hrovej“ – filiálnej terapie, terapie dotykom, theraplay a sandplay terapie, ktoré Návrat poskytuje a rozvíja už od roku 2004. Naším spoločným zámerom je prostredníctvom hry, ktorá je pre dieťa a detstvo tak prirodzená a typická, posilniť význam vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a zlepšiť ich komunikáciu, dávať rodinám priestor na zblíženie a podporu silných rodinných vzťahov.

Projekt (Keď) Ide o život má za cieľ predstaviť pestúnstvo a jeho rôzne rozmery. Od pestúnstva ako otvorenosti a vnímavosti k potrebám detí až po pestúnstvo ako jedinú šancu na život v rodine pre mnohé deti vyrastajúce mimo rodiny. Na komunikáciu témy vytvoril obrázkové komiksy so vzorovými príbehmi, spustil novú web-stránku www.mastovsebe.navrat.sk, natočil motivačné video zo sociálneho experimentu a realizoval diskusie o význame komunity a dospelých v živote detí. V oblasti odborných služieb pre náhradné rodiny v rámci projektu posilnil psychické bezpečie detí v náhradných rodinách, zmobilizoval pre rodiny rôzne zdroje podpory v komunite, zabezpečoval pre ne odľahčovacie služby.

Krátky film Návrat s Návratom, ktorý si môžete pozrieť vyššie, zachytáva hlavné zmeny v náhradnej starostlivosti o deti, ku ktorým prispel výrazne Návrat a ľudia okolo neho. Film vyrobila nezisková organizácia Voices s podporou Nadácie Orange. Premiéru mal 10. apríla 2013 na Voices Live 29.

Občianske združenie Návrat buduje a udržiava cenné vzťahy. Radi sme a naďalej budeme pri tom.

Zdieľajte dobrú správu