sk en

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP Slovensko získalo v roku 2016 Cenu Nadácie Orange v kategórii sociálna inklúzia za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny.

V rámci inovácie svojich programov pôsobenia na deti a mládež zo segregovaných rómskych komunít rozširuje ETP Slovensko od októbra 2016 svoj osvedčený Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Cieľom je nájsť deťom, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod vedením mentora v komunitnom centre, ďalšieho alebo prídavného mentora zo vzdialenejších lokalít, najmä z miest, kde sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy.

Priateľský vzťah online mentora a chránenca obidvoch obohatí, prispeje k porozumeniu medzi kultúrami majority a vylúčenej minority, a tým k ich zblíženiu, pretože stereotypy sa najlepšie búrajú aktívnou participáciou. Pri výbere chránencov do programu ETP spolupracuje s učiteľmi základných škôl a miestnymi lídrami, s dobrou znalosťou komunity a jej obyvateľov.

Hlavným cieľom kampane projektu Schopné deti je osloviť široké spektrum verejnosti na Slovensku a aktívne ju zapojiť do vytvárania lepšej budúcnosti pre rómske deti a tým aj nepriamo pre seba.
 

Zdieľajte dobrú správu