sk en

Partnerské organizácie

Vďaka dlhoročnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa nám darí efektívnejšie napĺňať naše poslanie.

Vytvárame strategické partnerstvá s organizáciami, ktoré napĺňajú víziu nadácie a zároveň svojím charakterom, preferovanou témou, časovým harmonogramom či finančnou náročnosťou presahujú rámec grantových programov.

V oblasti podpory deficitných skupín sa snažíme prispievať k tomu, aby mohli opustené deti žiť v náhradných rodinách, nie v detských domovoch. Usilujeme sa o lepšie podmienky pre deti s autizmom. Pomáhame motivovať a viesť deti i dospelých k robeniu dobrých skutkov. Citlivo vnímame problematiku sociálneho vylúčenia a chudoby, nestaviame sa k ohrozeným skupinám ľudí pasívne, ale aktívne sa snažíme prispieť k zmene kvality ich života.

Projekty sú posudzované zástupcami Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, n. o.

Podali sme pomocnú ruku a našli mnohých vzácnych, spoľahlivých ľudí, ktorí zasvätili svoje životy zmysluplnej práci.

Sme hrdí na našich partnerov a ich neúnavné každodenné snaženie robiť svet okolo nás lepším.

Podporené projekty

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Poskytuje sociálne služby hlavne pre rómsku komunitu Zistiť viac
Autistické centrum Andreas
Venuje sa starostlinosti o klientov s autistickým syndrómom Zistiť viac
Návrat
Podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín Zistiť viac