sk en

Darujte Vianoce 2016

Aj tento rok sme spolu s vami priniesla krajšie Vianoce rodinám a ľuďom s neľahkým osudom.

Do termínu uzávierky prišlo celkovo 657 príbehov, v ktorých chceli žiadatelia pomôcť až 16 tisíc ľuďom prežiť Vianoce jedna báseň.

Vzhľadom na veľký počet žiadostí sme sa aj toho roku rozhodli navýšiť sumu o 5 000 eur, ktoré sme  prerozdelili v 1. fáze programu.

Hodnotili a vyberali sme z:

657 príbehov

Vybrali sme:

266 príbehov

Rozdelili sme medzi ne:

55 000 eur

Spoločnosť Orange Slovensko navýšila sumu o ďalších:

31 892 eur

Ďalších 120 príbehov bolo zverejnených na dakujeme.sk, kde mali možnosť získať podporu od individuálnych darcov.

Táto suma však nebola konečná. Spoločnosť Orange Slovensko za každý produkt alebo službu, ktorú si zákazník zobral v Orangei v období od 28. októbra do 28. novembra 2016 prispela do grantového programu Darujte Vianoce 50 centami, v celkovej sume 31.892 EUR.

Vďaka tomu sme ďalších 120 príbehov zverejnili na dakujeme.sk, kde mali možnosť získať podporu od individuálmnych darcov. Nadácia Orange im poskytla štartovné vo výške 10 – 30 % z požadovanej sumy a navyše každý dar znásobila v pomere 1:1 do výšky cieľovej sumy (maximálne však do výšky 500 eur na jeden príbeh). Znásobovanie darov sa ukončilo 12. 12. 2016.

Spolu tak na podporu príbehov v 15. ročníku grantového programu Darujte Vianoce išlo viac ako 109 000 eur a pomohlo sa takmer 10 000 ľuďom.


V spolupráci s fotografom Tomášom Halázsom dokumetujeme vybrané príbehy, ktoré sú ukážkou vašej nezištnej pomoci ľuďom v núdzi. Prečítať si môžete príbehy o mame so šiestimi deťmi a neľahkým osudom a o úžasnom bratovi Martinka, ktorý nemôže chodiť ani rozprávať, alebo o Rinkovi, ktorý aj vďaka vám bude môcť ísť so spolužiakmi prvýkrát na lyžovačku.

Bližšie informácie o podpore žiadostí na www.dakujeme.sk vám rada poskytne Martina Jeck na tel. č. 0907 720 851.

Grantový program Darujte Vianoce výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ochotných a aktívnych ľudí, aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie. Žiadatelia v ňom nežiadajú o podporu a pomoc pre seba, ale pre niekoho iného. Program výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti, ľudí motivuje, aby sa obzerali okolo seba, všímali si potreby iných, podelili sa a prispeli svojím kúskom na zmiernenie ich neľahkej situácie.

Program realizujeme v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n. o. a občianskym združením WellGiving.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli priniesť Vianoce tam, kde by inak chýbali.

Viac informácií o programe Darujte Vianoce a o podporených príbehoch nájdete tu:

Podrobná výzva Darujte Vianoce 2016

Zoznam podporených príbehov 1.fáza

Zoznam príbehov uverejnených na dakujeme.sk

Podporené projekty

Rinko sa môže v januári tešiť na lyže. Vďaka ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní
Jedenásťročný Rinko pôjde so spolužiakmi na lyžiarsky zájazd a prvýkrát sa postaví na lyže Zistiť viac
Malý Martinko nemôže chodiť, ani hovoriť, no láska brata a rodiny mu rozjasňujú tvár
Martinkovi s láskou pomáha a hrá sa s ním jeho skvelý starší brat Ajo Zistiť viac
Matka šiestich detí zosmutnie len pri pomyslení na ich budúcnosť. Na vlastnú chorobu nemyslí
Pani Heltová sa napriek strate manžela a chorobe stará o svoju rodinu a na veciach hľadá vždy to pozitívne Zistiť viac
Zdieľajte dobrú správu