sk en

Poznáme podporené projekty Zamestnaneckého grantového programu

Už po 14. krát podporíme nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a.s., a Orange Business Services ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú.

V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 400 projektov, a vďaka tomuto ročníku podporíme ďalších 31 projektov, ktoré oživia verejný priestor a kvalitu života členov komunity.

 
Do tohto ročníka sa prihlásilo až  46 nadšencov a aktívnych kolegov, ktorí chcú skrášliť či už miesto, na ktorom im záleží, alebo potešiť komunitu, v ktorej žijú.
 
Komisia spomedzi 46 podaných žiadostí vybrala napokon 31 projektov v celkovej sume 20 000 eur, ktoré budú podporené. 
 
Aj v tomto ročníku ponúkame našim zamestnancom možnosť spolurozhodovať o ďalšej podpore vybraných projektov prostredníctvom online hlasovania. Spomedzi 5 najzaujímavejších podporených projektov, môžu vybrať jeden, ktorý sa im páči a projekt s najväčším počtom hlasov získa dodatočnú odmenu 500 eur na zrealizovanie aktivít v rámci predloženého projektu.

Výberovú komisiu tvorili zamestnanci Orange Slovensko, zástupcovia Nadácie Orange a Centra pre filantropiu – jednoducho ľudia, ktorým sú projekty komunitného rozvoja blízke.  

Veríme, že podporené projekty pomôžu zlepšiť svet okolo nás. Ďakujeme.

 
Zdieľajte dobrú správu