sk en

Podporené projekty programu e-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Šiesty ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť opäť priniesol príležitosť ako školám tak aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.
V tomto roku sa o podporu uchádzalo rekordných 170 projektov. Hodnotiaca komisia v rámci intenzívnych diskusií vybrala 34 najzaujímavejších vzdelávacích nápadov napĺňajúcich kritériá programu, ktoré budú rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov, študentov a pedagógov na 77 školách po celom Slovensku. Celkovo bola medzi ne prerozdelená suma 50 000 eur.

Tematické zameranie podporených projektov, ktoré školy a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania podali, sa sústredí predovšetkým na oblasť programovania a rozvoja informatického myslenia či podporu rozvoja kritického myslenia a argumentácie prostredníctvom práce s mediálnym obsahom. Nezaostávajú však ani projekty, ktoré sa kreatívnym a zážitkovým spôsobom snažia o vzdelávanie v oblasti zodpovedného a bezpečného využívania digitálnych technológií a prevenciu voči kyberšikane.
 
Grantový program si kladie za cieľ podporu aktívneho zapájania sa žiakov a študentov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Hodnotiaca komisia sa preto sústredila na projekty, kde nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale aktívne participujú na získavaní nových zručností, navzájom sa učia a spolupracujú.

Projekty na rozvoj a podporu digitálnej gramotnosti pedagógov zas prispejú k rozvinutiu ich kompetencií a zručností v oblasti využívania digitálnych technológií a práci s nimi, vďaka čomu budú môcť zaviesť nové kreatívne a inovatívne metódy do svojich vyučovacích hodín.

Tému bezpečného internetu môžete nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.detinanete.sk, kde sú rady a informácie pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov. Odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov na túto tému vedených odborným tímom, na ktoré sa môžete prihlásiť TU.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácii podporených projektov.
 

e-Školy pre budúcnosť 2019/2020 - podrobné informácie

Zdieľajte dobrú správu