sk en

Podporené projekty programu e-Školy pre budúcnosť

Už po 5. krát ponúkol grantový program e- Školy pre budúcnosť príležitosť základným a stredným školám ako aj neziskovým organizáciám podporiť ich inovatívne nápady rozvíjajúce vzdelávanie v oblasti využívania digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennej praxi.

 
Zameranie projektov, ktoré školy a mimovládne organizácie pôsobiacich v oblasti vzdelávania podali, boli najmä oblasť programovania a informatické myslenie, mediálna výchova a práca s mediálnym výstupom, zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií  a rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov.

Tento rok sa nám prihlásilo rekordných 142 prijatých projektov a hodnotiaca komisia nakoniec rozdelila medzi 48 najzaujímavejších projektov, ktoré spĺňali kritériá podpory, celkovú sumu 50 000 eur.

Dôraz pri hodnotení predložených projektov kládli hodnotitelia predovšetkým na aktívne zapájanie sa žiakov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Taktiež posudzovali ich inovatívny prínos do vzdelávacieho procesu, ktorý prináša nové témy a prispieva k pozitívnej zmene vo vyučovaní.

Tému bezpečného internetu môžete nájsť aj na špecializovanej webovej stránke www.detinanete.sk, kde sú rady a informácie pre všetkých, ktorí chcú zistiť viac o rizikách používania moderných technológií, aj o riešení prípadných problémov. Odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov na túto tému vedených odborným tímom, na ktoré sa môžete prihlásiť tu: https://www.detinanete.sk/workshopy-pre-skoly/.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tento rok zapojili a držíme palce pri realizácií podporených projektov.
Zdieľajte dobrú správu