sk en

Nadácia Orange opäť preukázala svoju transparentnosť

Opäť sme tak získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o našej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Ten vytvorila Asociácia firemných nadácií s cieľom posilniť transparentnosť prostredia tretieho sektora.
Kódex transparentnosti zaväzuje firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

Verejnosť sa vďaka tomu môže dozvedieť, či a akú časť z výnosov z asignácie používajú firemné nadácie na vlastnú administratívu alebo propagáciu svojich programov.

Držitelia certifikátov musia zároveň prehľadne komunikovať o dôležitých aspektoch riadenia organizácie, zverejňovať profily pracovníkov a členov všetkých orgánov, alebo tiež poskytovať detailné informácie o procese udeľovania grantov.

Viac informácií na www.asfin.sk


Zdieľajte dobrú správu