sk en

Mobilná finančná zbierka

Od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 môžete podporiť verejnú zbierku Pomáhajme svet 2019 zaslaním prázdnej SMS na číslo 808 v sieti Orange Slovensko. Prispejete tým na verejnú zbierku Nadácie Orange čiastkou 1 euro.

Účel zbierky je rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.

Zbierka bola zapísaná rozhodnutím Ministerstva vnútra SR do registra verejných zbierok s názvom Pomájame svet 2019 pod registrovým číslom SVS-OVS2-2019-020004.

Ďakujeme.

Povolenie zbierky Pomáhajme svet 2019

Zdieľajte dobrú správu