sk en

Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2013

O udelení Ceny Nadácie Orange v jednotlivých oblastiach ocenenia rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú oblasť. 

V jubilejnom piatom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 110 nominácií, ktoré odborne posúdili desiati členovia expertných komisií:


Kategória Sociálna inklúzia

 • Miroslav Cangár - hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Andrea Cocherová - správkyňa Nadácie Orange
 • Vladislav Matej - riaditeľ SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Marek Roháček - riaditeľ Občianskeho združenia Návrat


Kategória Vzdelávanie

 • Andrea Cocherová - správkyňa Nadácie Orange
 • Dušan Jaura - riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
 • Martin Kríž - pedagóg, autor projektov zameraných na tvorbu vzdelávacích programov
 • Tatiana Piovarčiová - trénerka, autorka, spoluautorka, manažérka viacerých školských inovačných projektov, pracujúca pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu S. Kovalikovej


Kategória Komunitný rozvoj

 • Andrea Cocherová - správkyňa Nadácie Orange
 • Ivana Brezinská - zakladateľka Občianskeho združenia Petržalské ihriská
 • Beata Hirt - správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
 • Martina Paulíková - manažérka programov o verejných priestoroch v Nadácii Ekopolis