sk en

Hodnotiaca komisia Ceny Nadácie Orange za rok 2012

O udelení Ceny Nadácie Orange v jednotlivých oblastiach ocenenia rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov pre oceňovanú oblasť. 

V štvrtom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 79 nominácií, ktoré odborne posúdili deviati členovia expertných komisií:


Kategória Sociálna inklúzia

  • Miroslav Cangár - hlavný štátny radca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Marek Roháček - riaditeľ Občianskeho združenia Návrat
  • Miroslava Hapalová - riaditeľka Neziskovej organizácie People In Need Slovenská republika


Kategória Vzdelávanie

  • Tatiana Piovarčiová - trénerka, autorka, spoluautorka, manažérka viacerých školských inovačných projektov, pracujúca pre Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu S. Kovalikovej 
  • Dušan Jaura - riaditeľ Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
  • Martin Kríž - pedagóg, autor projektov zameraných na tvorbu vzdelávacích programov


Kategória Komunitný rozvoj

  • Alžbeta Mráčková - riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra
  • Beata Hirt - riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
  • Marek Adamov - riaditeľ nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie