Aktívna komunita

Veríme, že Slovensko môže byť lepším miestom pre život. Preto pomáhame angažovaným ľuďom a aktivizujeme spoločnosť k pozitívnym zmenám.

Podporujeme užitočné nápady, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré susedské vzťahy a skrášľujú verejné priestranstvá.

Motivujeme ľudí k občianstvu a angažovanosti, väčšiemu záujmu o veci verejné, k zodpovednosti za stav spoločnosti, svojho prostredia a komunity, v ktorej žijú. Šírime po našej krajine myšlienky dobrovoľníctva, darcovstva a ochrany životného prostredia. Spolu s vami.

Aktívne komunity podporujeme prostredníctvom grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, ktorý nadväzuje na úspešný program Šanca pre váš región a prispieva na vaše užitočné nápady.

Pozitívne dianie v komunitách podporujú aj zamestnanci Orangeu prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v spojitosti s koronavírusom sme sa rozhodli preplánovať naše najbližšie aktivity. V tejto súvislosti sme pozastavili komunitný grantový program Spojme sa pre dobrú vec a rovnako aj Zamestnanecký grantový program. Opäť ich otvoríme v čase, keď bude situácia priaznivejšia. O ich otvorení vás budeme informovať.

V tejto oblasti rozvíjame aj dlhodobé a strategické partnerstvá s mimovládnymi organizáciami, ktoré prispievajú k udržateľným zmenám v komunitách a regiónoch.

Zdieľajte dobrú správu