Šanca pre talenty

Grantový program Šanca pre talenty vytváral vysokoškolským študentom podmienky pre rozvíjanie ich nadania, odbornosti a talentu.

Podporili sme tých, ktorí v istej oblasti vynikajú, dosiahli už určité výsledky a majú jasnú predstavu o tom, v čom sa chcú profilovať, ale chýbajú im na to finančné prostriedky.

O podporu z programu sa mohli uchádzať študenti, ktorí dosahovali vynikajúce výsledky v oblasti vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti v rámci svojho štúdia na vysokej škole, úspešne reprezentovali fakultu, vysokú školu alebo Slovensko v umeleckých, športových či vedomostných súťažiach a olympiádach alebo sa aktívne podieľali na vedecko–výskumnej činnosti.

Prostredníctvom programu podporili 171 z 359 žiadostí a prerozdelili medzi ne takmer 200 000 eur. Spoločne sa nám teda podporilo podporiť veľké talenty našich študentov a ich sny o úspešnej budúcnosti.

Celkovo sme realizovali 4. ročníky programu Šanca pre talenty.

pdf

Šanca pre talenty 2011 - podporené projekty (137.72 KB)

file_download
pdf

Šanca pre talenty 2010 - podporené projekty (192.30 KB)

file_download
pdf

Šanca pre talenty 2009 - podporené projekty (261.25 KB)

file_download
xls

Šanca pre talenty 2006 - podporené projekty (120.50 KB)

file_download