Rozprávky o nebezpečnom internete

Projekt Rozprávky o nebezpečnom internete realizovali žiaci na ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre. Starší žiaci sa na chvíľu stali učiteľmi.

Svojich mladších spolužiakov naučili na čo si dávať pozor keď používajú mobil alebo surfujú na internete. Najprv sa však o rizikách a nebezpečenstvách na internete učili na hodinách informatiky, následne vytvorili krátke príbehy – rozprávky v ktorých upozornili na to čo sa môže stať ak nie sme na internete opatrní. Vytvorili tiež prezentácie s interaktívnymi prvkami a animáciami, ktoré použili na záverečnom workshope určeného pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Počas vystúpenia im porozprávali rozprávky a prostredníctvom dotykovej tabule sa aj malí žiaci na chvíľu stali súčasťou veľkého príbehu o neBezpečnom internete. Finančné prostriedky boli použité na interaktívnu tabuľu a notebook.

Zdieľajte dobrú správu