Prijali sme rekordný počet projektov

V grantovom programe e-Školy pre budúcnosť sme tento rok prijali rekordný počet žiadostí.

Do hodnotiaceho procesu postupuje až 258 inšpiratívnych projektov. Tematicky sa zameriavajú prevažne na rozvoj digitálnych zručností.

V októbri sme otvorili grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, a to aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie.

V jeho aktuálnom 7. ročníku sme prijali rekordný počet inšpiratívnych projektov. V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou budeme hodnotiť až 258 vašich nápadovVýsledky grantového programu.

S cieľom adaptovať vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby a s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete, sa viac ako dve tretiny predložených žiadosti tematicky zameriavajú na rozvoj digitálnych zručností pedagógov, žiakov a študentov. Nemenej dôležitou však naďalej zostáva aj téma prevencie voči rizikovým faktorom online sveta a rozvoj analytického a kritického myslenia.

Nesmierne nás teší, že sa do tohto ročníka zapojilo až 185 nových žiadateľov, ktorí sa o podporu v grantovom programe uchádzajú po prvýkrát. Ide najmä o základné školy.

Ďakujeme za všetky vaše nápady, ideme hodnotiť.

Zdieľajte dobrú správu