PRIESTOR

Mladá Sereď, o. z. získala Cenu Nadácie Orange v kategórii komunitný rozvoj za kultúrne, verejné i sociálne aktivity, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolí.

Cieľom iniciatív mladých ľudí zo Serede a jej blízkeho je vrátiť život do mesta a ukázať spoluobčanom, že cestou k zmene nie je apatia, ale naopak aktívny občiansky a komunitný život.

Na konci roka 2014 vznikla myšlienka vytvorenia komunitného centra, vďaka ktorej sa Mladá Sereď spojila so Združením STORM a s EKO hliadkou, ďalšími aktívnymi organizáciami pôsobiacimi v Seredi. PRIESTOR, ako bolo centrum pomenované, je otvorené všetkým, ktorí majú záujem o ďalšie aktivity a spoznávanie seredských „susedov“.

Rok 2017 bol rok troch významných výročí, a to prvý rok otvorenia komunitného centra, v ktorom sa od júna 2016 zorganizovalo asi 40 akcií, 15 rokov Združenia STORM, ktoré je spoluzakladateľom KC PRIESTOR a 5 rokov Mladej Serede.

Zdieľajte dobrú správu