Premeňte svoj nápad a Darujte Vianoce

V priebehu sedemnástich rokov sa v rámci programu Darujte Vianoce podarilo naplniť viac ako 3 700 príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, sú osamelí, čelia vážnym zdravotným problémom, alebo sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi.

Už takmer 1 milión eur sa vďaka vnímavým ľuďom ochotným pomôcť a povzbudiť dostal k tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Vyhlásenie programu:

21. 10. 2019

Uzávierka programu:

13. 11. 2019

Spolu rozdelíme:

50 000 eur

Požiadať o grant

Grantový program Darujte Vianoce preto dáva príležitosť práve všímavým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť tam, kde je to potrebné, darovať krajšie Vianoce. Jedinečnosťou grantového programu je to, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre iných a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. A tým tento program Nadácie Orange už 18 rokov pomáha v oblasti sociálnej inklúzie a výrazne podporuje princíp individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti.

Aktuálny 18. ročník opäť prináša nielen radosť z obdarovania, ale aj napĺňania snov tých, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné vianočné sviatky.

Aj tento rok poskytne Nadácia Orange na splnenie vianočných snov celkovú sumu 50 000 eur. Predkladateľom žiadosti môžu byť nielen jednotlivci, ale aj mimovládne organizácie, školské zariadenia, domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre seniorov či dokonca pracovné kolektívy.

Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu svoje projekty prihlasovať od 21. októbra do 13. novembra 2019 prostredníctvom elektronického formulára.

Hodnotiaca komisia posúdi všetky zaslané projekty a vyberie tie, ktoré najviac vystihujú podstatu programu. Najdôležitejším kritériom pri posudzovaní projektov je osobná angažovanosť žiadateľa do plnenia projektu. Podporené žiadosti budú zverejnené po 2. decembri.

Pošlite nám aj Vy príbeh, vďaka ktorému budú môcť ľudia nachádzajúci sa v náročných a neľahkých podmienkach pocítiť počas sviatočných chvíľ medziľudskú pomoc, záujem a podporu.

Tieto Vianoce budú skutočne neobyčajné aj v Orangei.
Orange sa rozhodol ukázať všetkým ľuďom, že aj obyčajné dáta dokážu neobyčajné veci.
Svojich zákazníkov vyzýva, aby darovali svoje nespotrebované dáta a pomohli tak vybraným pestúnskym rodinám. Spolu pomôžeme rozvíjať talent a zmeniť budúcnosť detí až zo 100 pestúnskych rodín.

Aj Vy sa môžete zapojiť a darovať nespotrebované.

Ďakujeme.

pdf

Podrobné informácie o programe - výzva (150.96 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu