Poznáme už 13. laureátku ocenenia Srdce na správnom mieste

Šestnásty ročník programu Darujte Vianoce včera vyvrcholil slávnostným odovzdávaním ocenenia Srdce na správnom mieste. Ocenenie za mimoriadny osobný vklad ako aj nezištnú, zmysluplnú a dlhodobú pomoc druhým aj tento rok udelila hodnotiaca komisia človeku, ktorý najlepšie napĺňa poslanie programu Darujte Vianoce.

Laureátkou trinásteho ročníka ocenenia Srdce na správnom mieste sa stala Margaréta Žigová, ktorá pracuje v sociálnej oblasti a ľuďom s ťažkými osudmi pomáha už dlhé roky nielen vo svojom pracovnom, ale aj súkromnom živote. Do programu Darujte Vianoce sa pravidelne zapája už od roku 2009. Okrem morálneho uznania získala aj umeleckú sošku, ktorú už tradične vytvorila talentovaná umelkyňa Martina Tóthová.

„Toto ocenenie prišlo úplne nečakane, je veľkým morálnym ocenením za všetku prácu, ktorú robím nielen v rámci programu Darujte Vianoce, ale aj za celú snahu v rámci mojej profesie. Srdce na správnom mieste patrí nielen mne, ale aj všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú prostredníctvom Nadácie Orange,“ hovorí Margaréta Žigová.

Margaréta Žigová založila a riadi denný stacionár Dúhový domček v Lučenci, ktorý navštevujú ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a aktuálne externe študuje sociálnu prácu. Navyše, aj v predvianočnom období pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. „Hovorievam, že som mamou troch detí, môjho syna Maťka, ktorý je už dospelý, mojej dcéry Martinky a Dúhového domčeka,“ vysvetľuje Margaréta Žigová.

Tento rok sa pred Vianocami rozhodla obdarovať šesť rodín, ktorých členovia navštevujú jej denný stacionár. Dar pozostáva z vianočných potravín, vďaka ktorým budú môcť prežiť krajšie a štedrejšie Vianoce, pretože všetky rodiny patria zároveň aj medzi sociálne slabšie a nemôžu si dovoliť väčšie nákupy. Pani Žigová navštívi aj 31-ročného Janka s mentálnym postihnutím, ktorému kúpi jeho obľúbené puzzle a na vianočné sviatky k sebe domov pozvala 18-ročnú Ivku, ktorá trpí mentálnym postihnutím a žije v domove sociálnych služieb. „Želám si, aby tieto rodiny mali počas vianočných sviatkov dostatok jedla a pocit, že na ne niekto myslí,“ dodáva Margaréta Žigová.

Špeciálne ocenenie Srdce na správnom mieste udeľuje Nadácia Orange od roku 2004. Každoročne ho získa človek, ktorý sa dlhodobo zapája do grantového programu Darujte Vianoce, alebo preukáže mimoriadne úsilie, obetavosť, citlivý a nezištný prístup voči svojmu okoliu. Okrem morálneho ocenenia svojej obetavosti získajú aj Srdce na správnom mieste ako umelecký artefakt, ktorý aj tento rok vytvorila umelkyňa Martina Tóthová.

Zdieľajte dobrú správu