Poznáme projekty, ktoré dostanú zelenú

Nadácia Orange už po 16. raz podporí nápady aktívnych zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, a. s., Orange CorpSec a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o prostredie, v ktorom žijú a chcú aktívne prispieť k jeho pozitívnej zmene.

V rámci Zamestnaneckého grantového programu sa doteraz úspešne zrealizovalo viac ako 460 projektov, vďaka ktorým zamestnanci oživili verejný priestor a svojím aktívnym angažovaním prispeli k zlepšeniu kvality života členov komunity.

Cieľom programu je podporiť aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú, alebo aktivity, ktoré sú im blízke; prispievať k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom aktivít angažovaných zamestnancov a zvyšovať povedomie zamestnancov o činnosti Nadácie Orange o filantropii, darcovstve, dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti.

Do tohto ročníka sa prihlásilo až 49 aktívnych kolegov a komisia napokon vybrala 27 projektov v celkovej sume 20 000 eur, ktoré budú podporené.

Aj v tomto roku majú zamestnanci príležitosť byť súčasťou rozhodovania o podpore vybraných projektov. Hodnotiaca komisia v rámci posudzovania vybrala 5 inšpiratívnych projektov, ktoré budú zverejnené na intranete Orangeu a o ktorých budú zamestnanci hlasovať. Projekt s najvyšším počtom hlasov získa dodatočnú odmenu 500 eur na zrealizovanie aktivít v rámci predloženého projektu.

Tešíme sa, že aj spolu s vami môžeme zlepšiť svet okolo nás. Ďakujeme.

xlsx

Podporené projekty (33.16 KB)

file_download
pdf

Grantová výzva - ZGP 2019 (520.86 KB)

file_download
xlsx

Hodnotiaca komisia (20.67 KB)

file_download