Post Bellum

Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré na Slovensku od roku 2011 nahráva spomienky pamätníkov/čiek kľúčových momentov moderných slovenských dejín.

Spolu s nimi veríme, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti.

Od roku 2015 realizujú na slovenských základných a stredných školách unikátne celodenné vzdelávacie zážitkové workshopy, ktoré čerpajú z metód dramatickej výchovy. Zameriavajú sa na témy ako kolektivizácia a znárodňovanie, sloboda slova a cenzúra.

„Deň, kedy sa mlčalo“ a „Tak toto neprejde!“ sú unikátne vzdelávacie zážitkové workshopy založené na kombinácii dramatickej výchovy, sprostredkovaní zážitku a skutočných dobových materiálov a svedectiev, s ktorými sa pracuje.

Vďaka našej podpore zrealizovali už vyše 50 workshopov. Našim dlhodobým cieľom je, aby žiaci a študenti prostredníctvom workshopov založených na konkrétnych ľudských osudoch spoznali históriu vlastného národa, a následne tak boli schopní prispieť k ochrane ľudských práv, budovaniu demokratických hodnôt a tolerancie.

Víziou pre najbližšie roky je rozšíriť ponúkanie vzdelávacích workshopov čo najviac do všetkých regiónov Slovenska, aby sa projekt nezameriaval iba na veľké mestá ako je Bratislava a Košice.

V roku 2017/2018 vyvíjajú aj nové metodiky zážitkových workshopov na tému 2. svetovej vojny.

Post Bellum sprístupňujeme zadarmo Rozhovory s pamätníkmi/čkami prostredníctvom medzinárodného internetového archívu Pamäť národa (www.memoryofnations.eu).

Zdieľajte dobrú správu