Pomoc zdravotníkom

V dôsledku pandemickej situácie sme sa rozhodli strategicky podporovať prevenciu v oblasti duševného zdravia. V predvianočnom období smerujeme našu pomoc ľuďom, ktorí neprestajne podliehajú stresovým situáciám a bez ktorých by to spoločnosť nemohla ustáť. V spolupráci s OZ IPčko a iniciatívou #Kto pomôže Slovensku podávame pomocnú ruku aj slovenským zdravotníkom a zdravotníčkam.

Od začiatku mimoriadnej spoločenskej situácie sa venujeme duševnému zdraviu prostredníctvom posilnenia krízových liniek pomoci, ktoré poskytujú bezplatné, anonymné, nonstop psychologické poradenstvo. Novú krízovú linku, 0800 500 333 sme spolu s Orangeom zriadili v apríli 2020 pre Občianske združenie IPčko, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo nielen cez telefón, ale aj chat, maily a video.

Poradňa je momentálne jednou z najvyužívanejších krízových liniek pomoci na Slovensku. V náročnom predvianočnom období sme ju s Orangeom opäť finančne podporili a v spojení s iniciatívou #Kto pomôže Slovensku teraz adresujeme psychologickú pomoc zdravotníkom a zdravotníčkam.

IPčko im poskytne možnosť prednostne získať termín a objednať sa na konzultáciu so psychológom. Stačí, ak napíšu svoju prosbu na email: prezdravotnikov@ipcko.sk.

OZ IPčko pripravilo pre zdravotníkov plagáty a letáky, v ktorých nájdu techniky prvej pomoci zamerané na posilnenie duševnej imunity počas tretej vlny pandémie. Plagáty a letáky budú postupne distribuované a umiestnené do priestorov nemocníc.

Zdravotníci a zdravotníčky v nemocniciach sa dennodenne stretávajú s limitovanými kapacitami a pribúdajúcimi prípadmi nakazených či dokonca stratami ľudských životov. Veríme, že aspoň malými krokmi dokážeme podporiť zdravotníkov a zdravotníčky, ukázať im, že nám na nich záleží a bez nich by sme to nezvládli.

Zdieľajte dobrú správu