Pohodové odkazy pomôžu mimovládkam

Na festivale Pohoda 2016 sme už po tretíkrát otvorili brány nášho Optimistanu a pozvali tak účastníkov festivalu na inšpiratívne diskusie a prezentácie nielen našich aktivít, ale aj aktivít partnerských mimovládnych organizácií.

Mnohé témy našli odozvu nielen medzi divákmi, ale priniesli aj živú debatu priamo na pódiu. Z programu Optimistanu Nadácie Orange si mohli vybrať naozaj všetci. Plné hľadisko priniesla napríklad naša diskusia na tému Zmeny klímy a kultúry na školách.

Popri programe v Optimistane zaujala návštevníkov aj inštalácia „Brány poznania“, ktorá v sebe niesla vzdelávacie posolstvo. Práve vzdelávanie je pre Nadáciu Orange kľúčovou oblasťou a prostredníctvom brány chcela pozornosť upriamiť na potrebu podpory organizácií, ktoré sa v nej angažujú. Záujemcovia mohli zanechať svoje múdrosti, priania a iné odkazy na „Stromoch poznania“ troch mimovládnym organizáciám Osmijanko, n. o. (143 odkazov), Ulita, o. z. (115 odkazov) a Centrum Slniečko, n. o. (128 odkazov). Za každý odkaz im Nadácia Orange venuje 3 eurá na podporu ich činnosti, čo predstavuje celkom 1158 eur. My sme sa rozhodli navýšiť danú sumu a venovať každej neziskovej organizácii ďalších 500 € na ich aktivity.

Zdieľajte dobrú správu