Podporili sme prvé žiadosti z Fondu pomoci

Pred niekoľkými dňami sme aj my dali možnosť organizáciám a zariadeniam prispieť k riešeniu nepriaznivej mimoriadnej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia koronavírusu.

Prostredníctvom Fondu pomoci Nadácie Orange tak pomáhame pokryť nevyhnutnú materiálnu podporu, personálne kapacity, ale prispievame aj k adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom zabezpečiť ich ďalšie fungovanie a poskytovanie služieb ich klientom.

Ďakujeme všetký vám, ktorí ste sa do Fondu pomoci Nadácie Orange doteraz zapojili. V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme v prvom kole hodnotenia spomedzi 135 predložených žiadostí podporili 84 žiadostí v celkovej hodnote 74 495 EUR. Ich zoznam si môžete pozrieť nižšie.

Celkovo sme tak v 1. fáze Fondu pomoci spolu s ďalšími podporenými žiadosťami  prispeli na 113 žiadostí a prerozdelili prvých 100 000 EUR.

V tejto neľahkej situácii tak spolu s podporenými organizáciami podáme pomocnú ruku viac ako 200 000 jednotlivcom – klientom zariadení poskytujúcich sociálne služby, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, bez domova, ohrozeným komunitám, osamelým i rodinám v núdzi.

Pomáhať však chceme naďalej, stále je otvorená druhá fázu Fondu pomoci, navýšeného o ďalších 100 000 EUR s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu. Mimovládne organizácie, ktoré predložili projekt v prvej fáze Fondu pomoci, sa môžu opätovne uchádzať o podporu. Uzávierka prijímania žiadostí bude 21. apríla o 12:00 hod.

Ďakujeme všetkým za snahu pomáhať a prispieť konštruktívnymi riešeniami k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku.

Zostávajme v zdraví.

Tím Nadácie Orange

xlsx

Fond pomoci Nadácie Orange- zoznam podporených žiadostí k 3.4.2020 (48.69 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu