Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je aj snaha  presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku.

Za týmto účelom vznikla aj Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania.

Projekty realizované v tomto programe boli zamerané predovšetkým na cieľovú skupinu pedagógov, vychovávateľov a budúcich učiteľov, ktorým sme pomáhali presadzovať dlhodobé pozitívne zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na Slovensku, nové trendy, metódy a prístupy vo vzdelávacom procese a umožňovať odbornú prípravu a rozvoj učiteľov základných a stredných škôl ako i otvárať školu vonkajšej komunite.

Program podporoval aktivity realizované mimovládnymi organizáciami, resp. inými vzdelávacími organizáciami, prispievajúce k premene tradičnej školy na školu modernú.

V rámci troch vyhlásených ročníkov sme podporili 71 žiadostí z celkového počtu 456 predložených projektov. Na podporu aktivít, ktoré pomáhali presadzovať nové trendy vo vzdelávaní sme tak prerozdelili až 135 000 eur.

Celkom sme realizovali 3.ročníky programu. Otvorenú výzvu pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania sme vyhlásili v rokoch 2009, 2010 a 2011.

pdf

Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania 2011 - podporené projekty (282.30 KB)

file_download
pdf

Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania 2010 - podporené projekty (214.13 KB)

file_download
pdf

Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania 2009 - podporené projekty (239.11 KB)

file_download