Otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť 2017/2018

Otvárame 4. ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť, ktorý je zameraný na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v každodennom živote.

V tomto roku rozširujeme tému bezpečného používania digitálnych technológií o ďalšie dôležité témy súvisiace so získavaním digitálnych zručností. Výzva reaguje na aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a mladých ľudí.

Nadácia Orange grantovým programom reaguje na aktuálne trendy v oblasti používania digitálnych médií, ktoré sú pre deti či mladých ľudí už prakticky bežnou súčasťou každodenného osobného aj študentského života. Tento vývoj prináša so sebou viac rizík, ale aj nových výziev ako tieto technológie používať čo najefektívnejšie. Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je preto podpora projektov škôl respektíve pedagógov a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré vo vyučovacom procese podporia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zamerajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu.

Grantový program  dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 1 500 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2017 vyčlenila 50 000 eur.

Uzávierka prijímania projektov je 3. októbra 2017 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk. Aktivity projektu je možné naplánovať od polovice novembra 2017 do konca mája 2018.

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 26. októbra 2017 na webstránke Nadácie Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Ak na realizáciu projektu bude potrebná účasť odborníkov na tému ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií, odporúčame využiť možnosť bezplatných workshopov vedených odborným tímom. Viac informácií a možnosť prihlásenia nájdete na stránke http://www.detinanete.sk/.

Konzultácia projektu nie je povinná, odporúčame vám však pozorne si prečítať výzvu grantového programu. Tešíme sa na vaše nápady.

e-Školy pre budúcnosť grantová výzva

pdf

e-Školy pre budúcnosť grantová výzva (286.25 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko pre riaditeľa s realizáciou projektu (29.50 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu