Otvárame druhú fázu Fondu pomoci

Vzhľadom na vývoj udalostí, ktoré neustále aktívne sledujeme, chceme ďalej pomáhať a prispievať k zmierneniu dôsledkov nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu. Otvárame preto druhú fázu Fondu pomoci. Zároveň ho navyšujeme o ďalších 100 000 EUR s cieľom prispieť primárne k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu situáciu.

Po posúdení žiadostí v prvom a druhom kole hodnotenia, ktoré sme do Fondu pomoci prijali, sme si uvedomili, že v rámci vývoja situácie a neutíchajúcej potrebe zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou aktuálne dianie prináša, je aj naša pomoc neustále potrebná. Rozhodli sme sa preto pokračovať a prispieť k zabezpečeniu procesu adaptácie mimovládnych organizácií na aktuálnu mimoriadnu situáciu.

Chceme podporiť konštruktívne riešenia zamerané na akútnu pomoc a poskytovanie služieb ohrozeným cieľovým skupinám. Zároveň chceme pomôcť koncepčným návrhom na predchádzanie rizík spojených s útlmom činnosti mimovládnych organizácií v tejto mimoriadnej dobe.

V spolupráci s hodnotiacou komisiou sme v aktuálnej druhej fáze Fondu pomoci spomedzi 84 predložených žiadostí podporili prvých 31 žiadostí v celkovej hodnote 52 856 EUR

Aktuálne hodnotíme žiadosti, ktoré boli predložené do uzávierky aktuálneho kola, teda do 12.5.2020. Výsledky hodnotenia zverejníme do 22.mája 2020. 

Naďalej neustále aktívne sledujeme vývoj udalostí a zvažujeme, akým spôsobom budeme ďalej reagovať na aktuálnu mimoriadnu situáciu.

Fond pomoci navyšujeme o ďalších 100 000 EUR. Naďalej je otvorený kumulovaniu finančnej pomoci od ďalších darcov. Ak by ste sa k našej pomoci chceli pridať aj vy, či už prostredníctvom vašich 2% z daní alebo iným finančným darom, budeme vám veľmi vďační.

Podrobnejšie informácie o podmienkach Fondu pomoci sa dozviete nižšie v grantovej výzve

Ďakujeme za konštruktívne riešenia pomoci. Spolu to zvládneme.

Tím Nadácie Orange

docx

2. fáza Fondu pomoci - grantová výzva (40.04 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu