Optimistan Nadácie Orange otvoríme opäť

Už čoskoro sa otvoria brány tohtoročného festivalu Pohoda 2016 a naše šapitó tam nebude chýbať.

Pre všetkých návštevníkov ponúkame zaujímavé debaty s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí svojím aktívnym prístupom k okoliu a životu v spoločnosti vytvárajú podmienky na to, aby bol svet okolo nás krajším a lepším.

Pozývame vás na podnetné diskusie a prezentácie aktivít nielen Nadácie Orange, ale i partnerských neziskoviek, podporených projektov a všetkých dobrých vecí, ktoré robia optimisti po celom Slovensku. Program Optimistanu, ktorý sme zostavili v spolupráci s Pohodou, vyzerá nasledovne.

Piatok 8. 7. 2016

10.00 – 10.45  Diamondance
Milan Adamčiak, Peter Machajdík, Petra Fornayová
Diamondance je zobrazenie rezu diamantu v pohybe a zvuku. Predstavenie vzniklo na základe obrazovej partitúry Milana Adamčiaka z roku 1967, jedného z najvýznamnejších slovenských konceptuálnych umelcov. Dátum vzniku diela výrazne posúva hranicu vzniku slovenského súčasného tanca. Diváci sú svedkami priamej tvorby tanca a hudby na javisku, zladenia štyroch párov interpretov navzájom, ale aj s presne danou obrazovou štruktúrou, pretavenou do samotnej scény.
11.00 – 11.45 Aliancia Fair-play: Dajú sa extémisti poraziť instagramom?
Z. Wienk / S. Marec, J. Smatana
Debata o tom, ako sa dostať k mladým ľuďom s vážnejšími posolstvami a ako ovplyvniť ich postoje
12.00 – 12.45 Will music save Europe?
G. Masson / F. Szép, R. Beerends, A. McGowan, T. Lehocká
Diskusia
14.00 – 14.45 Liga za duševné zdravie: Koho lákajú drogy?
D. Nagy / J. Hašto a hosti
Duševné zdravie je súčasť nášho celkového zdravia, užívanie drog závažným spôsobom narúša naše duševné zdravie. Závislosti sú jedny z najzávažnejších duševných porúch. Na Slovensku sú najbežnejšie drogy alkohol,marihuana, pervitín, ale, existuje aj množstvo nelátkových závislostí. Užívanie drog súvisí s našim duševným rozpoložením a my sa dozvieme, koho lákajú drogy.
16.00 – 17.00 Nadácia Pontis: Ako vrátiť život do našich komunít
L. Surotchak / M. Handzuš, D. Trubanová, M. Clinique, I. Štefunko
Slovensko má prvú mapu sociálnych inovátorov s 1 000 menami aktívnych ľudí v rôznych lokálnych komunitách. Zároveň zo Slovenska ročne odíde viac ako 30 000 mladých ľudí študovať a pracovať do zahraničia, s malou ambíciou vrátitť sa späť. Rozhovor s tými, čo sa vrátili, o návrate uvažujú a tiež tými, ktorí hľadajú možnosti a projekty, ako ich pritiahnuť späť.
18.00 – 18.45 Nadácia Orange: Zachránia nás aktivisti?
Z. Jaurová / M. Adamov, P. Radkoff, J. Krištof
Občiansky aktivizmus je za posledné desaťročie na vzostupe. Na Slovensku postupne preniká do rôznych oblastí v ktorých si ľudia začali uvedomovať, že nestačí čakať na osvietených politikov, ale je nutné na ich činnosť dozerať, ponúkať riešenia a konať. Najmä v oblasti budovania komunít, obnovy verejného priestoru a rozvoja kultúry badať vzrastajúcu snahu jednotlivcov a iniciatív aktívne riešiť problémy, ktoré štát a samospráva dlhodobo zanedbávali. Čo inšpiruje ľudí k tomu, aby aktívne pretvárali svoje okolie? Do akej miery môže aktivizmus nahrádzať nefungujúci štát a preberať na seba úlohy volených a platených verejných zástupcov? Môže aktivizmus viesť k systémovým zmenám v spoločnosti?
20.00 – 21.00 Divadlo elledanse: mama ma má _ _ _ Päť osobných výpovedí o význame našich matiek v živote a v dnešnom svete. O vzájomných nedorozumeniach medzi dcérami a ich matkami. Nie len generačný rozdiel prináša úskalia pri veľkých rozhodnutiach. Bez ohľadu na správnosť rozhodnutí mamin názor nám neustále podvedome rezonuje v mysli.

Sobota 9. 7. 2016

09.00 – 10.00  Šostakovič / Svedectvo
Robert Roth, Jozef Lupták
String Quartet
Kedy sa majú deti dobre? Keď sa majú dobre ich rodičia, keď sú v pohode, majú úsmev na tvári a v duši… Ale ako to dosiahnuť? Asi nepomôže kŕčovito sa o to snažiť. Netreba byť dokonalý, stačí byť taký DOSŤ DOBRÝ RODIČ!
10.15 – 11.00  Can music help to save democracy?
V. Galloway/S. Galperin, C. Vulcu, M. Manček, J. Lupták
Diskusia
11.15 – 12.00 Návrat: Dieťa neexistuje
D. Žilinčíková, J. Michalová, M. Michalová, V. Michal
Namýšľame si, že naša morálka stojí na objektívnych hodnotách. Podľa výskumov sa však zdá, že naším rozhodnutiam kraľujú skôr podvedomie a predsudky. Otázky prečo je to tak a čo s tým budú stáť v centre debaty Aliancie Fair-play.
12.15 – 13.00 Rež a rúbaj do krve – totalita a hudba
B. Bezák/D. Koller, Ondatra, Vec
Namýšľame si, že naša morálka stojí na objektívnych hodnotách. Podľa výskumov sa však zdá, že naším rozhodnutiam kraľujú skôr podvedomie a predsudky. Otázky prečo je to tak a čo s tým budú stáť v centre debaty Aliancie Fair-play.
14.00 – 15.00 Nadácia Orange: Budú raz aj slovenské deti v škole šťastné?
F. Blaščák/V. Burjan, A. Cocherová, A. Chlupíková
Slovenskí žiaci patria medzi tých, ktorí sú v škole najmenej šťastní. Prečo je to tak? Čo to konkrétne spôsobuje? A je to vôbec problém? Mali by sme sa snažiť, aby sa deti v škole cítili príjemne? Je to vôbec možné dosiahnuť? Ak áno, ako? Nestoja príjemné pocity žiakov a ich výkonnosť proti sebe? Nie sú istý tlak a „utrpenie“ nutné, aby sme dosiahli dobré výkony?
16.00 – 17.00 Nadácia Orange: Čo potrebuje “veľký” hokej od “malého”?
hokejoví hostia
Diskusia sa bude opäť venovať mládežníckemu hokeju, tentokrát významné hokejové osobnosti z rôznych uhlov pohľadu rozoberú možnosti podpory detských talentov. Rišo Lintner so svojimi hosťami Michalom budú spoločne hľadať odpovede na otázku Čo potrebuje „veľký“ hokej od „malého“?
18.00 – 19.00 LEAF: Prečo sa aj tí najšikovnejší vracajú na Slovensko?
M. Bútora/M. Kovács, L. Cerchlanová, F. Fischer
V čom je Slovensko lepšie a v čom horšie ako zahraničie? Čo robíme pre to, aby sa tí najtalentovanejší vrátili a ako riešia odliv mozgov iné krajiny? Je to práca alebo rodina, ktorá motivuje ľudí k návratu? Čo človeka pozitívne prekvapí a v čom môže byť návrat komplikovaný? Môžu nám navrátilci pomôcť byť otvorenejšou krajinou? Ako môžu ľudia pomáhať na Slovensku bez toho, aby sa museli vracať? Bude mať Brexit vplyv na návrat mozgov? Koľko ľudí vlastne ročne odíde, koľko príde a je odchod talentu reálnym problémom?
20.00 – 21.00 Kabaret Československo: kultúrno-deratizačný kabaret
Pánské pěvecké sdružení extrémního folkloru Krása (M. Daniel, Š. Rusín) M. Ludvíková, J. Žáček, P. Marek, O. Belešová + R. Stanke
Hudobné predstavenie
Zdieľajte dobrú správu