Opäť podporíme projekty zodpovedného využívania digitálnych médií

V piatok 2. septembra 2016 otvárame grantový program e-Školy pre budúcnosť 2016/2017. Tretí ročník opäť venujeme zvláštnu pozornosť téme ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií. Na podporu najzaujímavejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií prerozdelíme celkovo 50 000 eur.

Grantový program otvárame:

2. 9. 2016

Uzávierka prijímania projektov:

5. 10. 2016

Rozdeľujeme:

50 000 EUR

Výsledky zverejníme:

4. 11. 2016

Grantovým programom reagujeme na aktuálne trendy v online komunikácii, ktorá je pre deti či mladých ľudí už prakticky bežnou súčasťou života a pomocníkom. Práve tieto skupiny však zároveň patria medzi najviac ohrozené rizikom závislosti či kyberšikany. Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je preto podpora projektov, ktoré chcú na základných a stredných školách šíriť poznatky o rozumnom a zodpovednom používaní digitálnych médií.

Na workshopy i učebnice

Uchádzať sa o podporu môžu aktívni pedagógovia či mimovládne organizácie s projektami, ktoré žiakom originálne približujú témy zodpovedného používania nových komunikačných technológií, aktívnou účasťou ich vedú ku kritickému mysleniu, argumentácii a kreativite, majú dlhodobý charakter a realizujú sa priamo počas vyučovacieho procesu. Podporené tiež môžu byť formálne i neformálne vzdelávacie kurzy a workshopy pre pedagógov alebo žiakov, projekty na vytváranie spolupráce školy s rodičmi študentov a s miestnou komunitou, či vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok.

Na dobré nápady pôjdu tisícky eur

Na podporu najzaujímavejších projektov bude v rámci programu prerozdelená celková suma až 50 000 eur. Grantový program sa otvára 2. septembra 2016, uzávierka prijímania projektov je 5. októbra 2016 výlučne v elektronickej forme prostredníctvom online systému. Výsledky procesu budú zverejnené od 4. novembra 2016 na webstránke Nadácie Orange, kde nájdete aj podrobné informácie.

 

Dobrý sluha, zlý pán

Pre deti v digitálnej dobe sú už technológie každodennou samozrejmosťou. Nemať prístup na internet pokladajú za sociálne vylúčenie. Ruka v ruke s vymoženosťami online sveta však prichádzajú aj jeho nástrahy. Pomôcť zorientovať sa môže web www.detinanete.sk, ktorý slúži širokej verejnosti ako zdroj vzdelávania o zodpovednom používaní i nebezpečenstve digitálnych médií. Na webe nájdu učitelia i rodičia nielen užitočné rady, ako sa v jednotlivých situáciách zachovať či ako dieťaťu témy vysvetliť, ale nájdu tam i informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou a jej tímom psychológov, ktorí sa školeniam v tejto téme venujú už od roku 2008.  Doteraz vyškolili už viac ako 35 000 žiakov, učiteľov i rodičov, ktorým poskytli cenné tipy, ako používať nové médiá bezpečne a zodpovedne.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe a jeho podmienkach:

pdf

Podrobná výzva e-Školy pre budúcnosť 2016/2017 (212.67 KB)

file_download
doc

Súhlasné stanovisko riaditeľa školy k predloženému projektu (29.50 KB)

file_download
Zdieľajte dobrú správu