Okrúhly stôl o financovaní liniek pomoci štátom

Predstavitelia troch mimovládnych organizácií združených v Iniciatíve liniek pomoci historicky prvýkrát verejne diskutovali pri jednom stole so zástupcami štátu o problematike ich financovania.

Spoluorganizátorom online okrúhleho stola, ako podporovateľ Iniciatívy liniek pomoci bola Nadácia Orange.

Už počas prvej vlny pandémie sme spolu s Iniciatívou liniek pomoci (www.pomozeme-krizovelinky.sk) upozornili na potrebu systémového riešenia a financovania dištančného poradenstva, ktoré profesionálne linky poskytujú nonstop, bezplatne, anonymne a komukoľvek, kto o pomoc požiada telefonicky či na internete. Priamy spôsob financovania štátom ale dodnes neexistuje.
Na Slovensku máme na poskytovanie psychologickej podpory a krízovej intervencie reálne 3 najväčšie profesionálne nonstop linky pomoci, ktoré pokrývajú približne 10 % potrebných kapacít. Pre porovnanie, v Českej republike bez ohľadu na pandémiu funguje štandardne 24 liniek pomoci.

Na opodstatnenosť liniek pomoci počas prvej vlny poukázal obrovský nárast počtu kontaktov a závažnosť hovorov. Odborníci sa dennodenne stretávali s depresiami, úzkosťou, domácim násilím, alkoholizmom, obavami z ekonomickej situácie a s myšlienkami na samovraždu.

Druhá vlna pandémie prináša nové nároky na objem poskytovaných služieb a ich kvalitu.

Iniciatíva liniek pomoci považuje dištančné psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu pre verejnosť popri zdravotníckych a ekonomických opatreniach za kľúčovú službu, ktorá má pomôcť prekonať pandémiu a s ňou súvisiacu ekonomickú krízu, zmierniť ich dopad na jednotlivcov, rodiny a spoločnosť.

Linky pomoci majú 7 340 spracovaných kontaktov za mesiac, no zároveň 8 400 neprijatých kontaktov mesačne nevedia spracovať a skončia nevybavené. Na linkách je k dispozícii 172 poradcov, ktorí sú vyčerpaní, nakoľko kontaktov pribúda nesmierne veľa. Počas prvej vlny koronakrízy bol nárast kontaktov v IPčku až 5-násobný, v Linke detskej istoty prišlo k 75 % nárastu kontaktov a v Lige za duševné zdravie zaznamenali až 85 % nárast.

Bez jasnej podpory štátu im však hrozí skôr obmedzovanie ich kapacít. Preto sme pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia spolu s Iniciatívou liniek pomoci zorganizovali dňa 8.októbra 2020 výnimočný okrúhly stôl financovaní liniek pomoci štátom.

Išlo o historicky prvú online verejnú diskusia predstaviteľov troch najväčších liniek pomoci na Slovensku – Martin Knut z Linky dôvery Nezábudka, Eva Dzurindová z Linky detskej istoty a Marek Madro z IPčka so zástupcami štátu. Boli nimi Janka Žitňanská – predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, Viktor Svetský z Ministerstva zdravotníctva SR, Katarína Fedorová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Tomáš Oparty z Ministerstva vnútra SR, Tina Gažovičová z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR a Petr Hořejš z českej Linky Bezpečí.

Diskusia priniesla konštruktívnu debatu o tom, aké miesto majú linky pomoci v politike štátu v oblasti duševného zdravia a ako pomôžu riešiť ich financovanie. Zhodli sa, že musia nájsť konštruktívny spôsob, ako túto akútnu situáciu riešiť, a zároveň nutnosť pokračovať v diskusii a nastaviť systém dlhodobého financovania do budúcna.

Záznam z online diskusie.

Pamätajte, požiadať o pomoc je normálne a správne, nie ste v tom sami.

Zdieľajte dobrú správu