Nový strategický prístup Nadácie Orange

V uplynulom roku 2019 Nadácia Orange oslávila 20 rokov, počas ktorých sme sa snažili pomáhať zlepšovať životy jednotlivcov i komunít a podporovali vaše užitočné nápady. A tak ako si vy dávate predsavzatia do nového roka, rozhodli sme sa my na začiatku novej dekády svojho pôsobenia prehodnotiť fungovanie a obsahové zameranie Nadácie Orange.

V roku 2020 budeme realizovať naše aktivity s novým strategickým prístupom, ale nevynecháme ani niektoré zo známych aktivít, do ktorých sa radi zapájate.

Naším cieľom bude aj naďalej pomáhať aktívnym ľuďom, aktivizovať spoločnosť k pozitívnym zmenám a vďaka tomu meniť Slovensko na lepšie miesto pre život. Pripravujeme však pre vás viaceré zmeny, ktoré sa už čoskoro prejavia aj na tejto stránke.

O možnostiach žiadať u nás o podporu prostredníctvom nových, ale i vám dobre známych grantových programov sa dozviete včas.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Tím Nadácie Orange