Nominácie Ceny Nadácie Orange sú prijaté

Prihlasovanie projektov je ukončené.
Hodnotiaca komisia posudzuje všetky nominácie.

Ďakujeme všetkým organizáciám, ktoré nám poslali svoju nomináciu, do termínu uzávierky prišlo 75 nominácií.

O udelení ocenenia pre mimovládne organizácie v jednotlivých kategóriách sa rozhodne v dvoch kolách hodnotenia. V prvom kole, ktoré už začalo, budú všetky prihlásené organizácie v rámci jednotlivých kategórií posudzované hodnotiacou komisiou zloženou z odborníkov z mimovládneho sektora.

Posudzovatelia odporučia v každej kategórii 5 organizácií (spolu 15), ktoré budú následne pozvané do druhého kola na osobnú prezentáciu. Výberová komisia zložená z odborníkov a zástupcov Nadácie Orange vyberie 3 laureátov (spolu 9) ocenenia v každej kategórii.

Držíme palce.

Zdieľajte dobrú správu